Home Inwestycje WROCŁAW – NOWY OBSZAR REWITALIZACJI
WROCŁAW – NOWY OBSZAR REWITALIZACJI
0

WROCŁAW – NOWY OBSZAR REWITALIZACJI

0
0

Przedmieście Oławskie to kolejny po Nadodrzu obszar rewitalizacji we Wrocławiu. Miasto ma już jasną wizję koniecznych do podjęcia kroków i bogate doświadczenia w tej dziedzinie, a osiedle, które zaczyna obecnie z tego korzystać, jest dobrze przygotowane na działania planowane na najbliższe lata.

Punktem wyjściowym do doboru działań rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim są dokumenty opracowane przez operatora rewitalizacji, którym jest miejska spółka Wrocławska Rewitalizacja. Do dokumentów należą Zintegrowana Strategia Rewitalizacji, bazujący na niej Masterplan dla Pr zedmieśc ia Oławskiego i uchwalony w kwietniu 2016 roku przez Radę Miejską Wrocławia Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016–2018. W oparciu o wnikliwe analizy definiują one granice obszarów rewitalizacji – Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego – a także cele strategiczne i operacyjne oraz projekty, których realizacja przyczyni się do wyprowadzania obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

CZYTAJ DALEJ >>

MET

open