Home Biznes i Ludzie Ludzie MARCELO CATALÁ – INSPIRACJĄ JEST KLIENT
MARCELO CATALÁ – INSPIRACJĄ JEST KLIENT
0

MARCELO CATALÁ – INSPIRACJĄ JEST KLIENT

0
0

W tym roku z pewnością chcemy dalej koncentrować się na naszych Klientach oraz oferować im doskonałą obsługę wszędzie i o każdej porze.

Z Marcelo Catalá, Prezesem Zarządu CEMEX Polska sp. z o.o., rozmawia Grzegorz Przepiórka.

Grzegorz Przepiórka: Rok 2016 był rokiem wolniejszego niż oczekiwano rozwoju w branży budowlanej. A jak wykorzystała ten czas firma CEMEX?
Marcelo Catalá: Rok 2016 był okresem, w którym po raz kolejny zaangażowaliśmy naszą firmę w jak najlepszą obsługę naszych Klientów. To głównie nasi Klienci inspirują nas do ciężkiej pracy nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań, które pomagają im odnosić sukcesy w każdym projekcie.
W roku 2016 miało to szczególne znaczenie, ponieważ był to rok oczekiwań, z których nie wszystkie zostały spełnione. Mam tu na myśli przede wszystkim spowolnienie w realizacji projektów związanych z infrastrukturą, będącą niezwykle ważnym sektorem w polskiej branży budowlanej. Jej rozwój jest kluczowy dla podtrzymania dynamizmu polskiej gospodarki, w której wiodącą rolę pełnią środki pochodzące z Unii Europejskiej. To one, na swój sposób, stały się mostem pozwalającym łączyć potrzeby obywateli i biznesu.

G.P.: Czego możemy się spodziewać w 2017 roku?
M.C.: Mam nadzieję, że programy rozwoju infrastruktury przyśpieszą oraz że nowe, ważne projekty w nadchodzących latach będą w dalszym ciągu realizowane. Jestem przekonany, że przyszłe lata będą stanowiły niepowtarzalną szansę do przeniesienia sieci polskiej infrastruktury na kolejny, wyższy poziom. Biorąc pod uwagę, że nowe drogi i mosty powinny służyć nam przez długie lata, musimy patrzeć na nie w sposób strategiczny i zagwarantować, że zostaną zbudowane najbardziej efektywnie, uwzględniając pełny cykl życia budowli. Pomocą powinny służyć materiały o najwyższej jakości oraz zastosowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań, które zapewnią bezpieczną eksploatację budowli przez wiele lat. W CEMEX Polska jesteśmy przekonani, że technologie oparte na betonie są doskonałym przykładem najlepszych i trwałych rozwiązań i że mogą znacznie przyczynić się do powstania strategicznych inwestycji takich jak autostrady czy drogi lokalne.

G.P.: Jaki sektor, poza drogownictwem, wzbudza pana nadzieje?
M.C.: Na szczęście w ubiegłym roku branża mieszkaniowa prężnie się rozwinęła, zwłaszcza w większych miastach. Dążenie do tego, aby każdy w kraju, a zwłaszcza młodzi ludzie, miał dostęp do wygodnego i niedrogiego mieszkania, jest z pewnością kolejnym ważnym filarem, na którym opiera się rozwój Polski. Spodziewamy się, że wzrost rynku budownictwa mieszkaniowego w 2017 roku ulegnie spowolnieniu, jednak z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywy takie jak „Mieszkanie plus” czy „Mieszkanie dla młodych” oraz jesteśmy gotowi wspierać je naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Z pewnością technologia prefabrykacji doskonale sprawdzi się w budownictwie mieszkaniowym, umożliwiając szybki i łatwy montaż, a także zagwarantuje wysoki standard jakościowy wykonania mieszkań.

G.P.: A co z kosztami?
M.C.: W roku 2016 często obserwowaliśmy, a w roku 2017 już zdecydowanie widzimy ważną zmianę – od obecnej tendencji deflacyjnej do zwiększającej się inflacji we wszystkich naszych głównych kosztach działalności, tj. w kosztach paliwa i energii, płacy minimalnej, opłaty z tytułu przejazdów drogowych. Spodziewamy się, że coraz większe wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów, zaplecza logistycznego oraz środków transportu jeszcze bardziej zwiększy presję związaną z kosztami i ogólną inflacją w całej branży budowlanej. Patrząc z perspektywy makroekonomicznej, tendencje inflacyjne postrzegamy jako pozytywny przejaw ożywienia w branży budowlanej w Polsce.

G.P.: Reasumując…
M.C.: Chociaż nie oczekuję takich wzrostów wskaźników budowlanych jak te, których doświadczyliśmy w 2011 roku, to spodziewam się zdrowszego, bardziej stabilnego i korzystnego rozwoju w branży budowlanej w tym roku oraz w nadchodzących latach. Miejmy nadzieję, iż taki rozwój wzmocni siłę napędową polskiej gospodarki oraz umocni i ustabilizuje branżę budowlaną, negatywnie dotkniętą na przestrzeni ostatnich kilku lat trudnościami skutkującymi licznymi upadłościami i zwolnieniami, dając stabilne i atrakcyjne zatrudnienie tysiącom Polaków. Dla polskiej branży budowlanej, funkcjonującej na granicach Unii Europejskiej, niezwykle ważne jest zapobieganie wszelkiej nieuczciwej konkurencji ze strony producentów z rynków wschodnich. Produkty pochodzące z tych rynków są często gorszej jakości niż produkty z Polski. Ich producenci korzystają zaś z różnorodnych form subsydiów państwowych oraz ochrony własnych rynków przed importem z UE. Jednocześnie producenci wyrobów budowlanych z Europy Wschodniej nie są obciążani tak wysokimi kosztami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, jak producenci z Polski oraz innych krajów UE. Prowadzi to do nieuczciwego uprzywilejowania producentów z Europy Wschodniej wobec producentów polskich.

G.P.: Przejdźmy do innej ważnej kwestii. Wielokrotnie wspominał pan, że zdrowie i bezpieczeństwo jest największym priorytetem w firmie CEMEX. Jakie konkretnie działania realizuje firma w tym obszarze?
M.C.: Niezmiennie naszym priorytetem w CEMEX Polska jest to, aby każda współpracująca z nami osoba każdego dnia wracała bezpiecznie do swojego domu. W naszej firmie praktykujemy codzienne spotkania mające gwarantować bezpieczną pracę, prowadzimy stałą dyskusję na tematy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, a także inwestujemy w szkolenia oraz wyposażenie naszych pracowników, wykonawców, jak i zakładów w najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W CEMEX nie tolerujemy niebezpiecznych zachowań, dlatego proaktywnie i systemowo identyfikujemy zagrożenia i je eliminujemy, angażując pracowników na wszystkich szczeblach, Klientów, dostawców oraz stowarzyszenia branżowe w poprawę i promocję bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także zdrowego trybu życia. Wszyscy traktujemy naszą odpowiedzialność w tym zakresie bardzo poważnie, dlatego jesteśmy w 100% poświęceni budowaniu bezpiecznej przyszłości dla wszystkich osób współpracujących z CEMEX oraz przyczyniamy się do podwyższenia standardów BHP w polskiej branży budowlanej. Biorąc pod uwagę, że zdrowie i bezpieczeństwo jest naszym największym priorytetem, jesteśmy szczególnie dumni z tego, że nasze wysiłki zostały docenione przez ekspertów w tej dziedzinie w Polsce. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2017–2018, która została przyznana naszej firmie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, zachęca nas do dalszych działań mających na celu jeszcze lepsze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom współpracującym z nami.

G.P.: Bezpieczeństwo to jeden z filarów. Drugim jest zasada, że firma swoje działania koncentruje na Kliencie, co podkreśla każdy z jej przedstawicieli…
M
.C.: Nasza długoletnia obecność na polskim rynku oraz bliska współpraca z Klientami pozwoliła nam na rozwinięcie i dostosowanie oferty odpowiadającej na nawet najbardziej specyficzne potrzeby każdego Klienta oraz na zapewnienie im jak najlepszej obsługi. Jestem przekonany, że każdemu pracownikowi w zespole CEMEX Polska przyświeca myśl: „Jak mogę być jeszcze większą wartością dla mojego Klienta?”, dlatego wykorzystujemy nasze doświadczenie oraz wiedzę techniczną do tworzenia różnorodnej i atrakcyjnej oferty. Jak już to podkreślaliśmy w zeszłym roku, wiemy, że jeśli stworzymy odpowiednią wartość dla każdego z naszych Klientów, taka sama wartość wróci do nas z powrotem.

G.P.: Jak przedstawia się obecnie oferta firmy CEMEX?
M.C.: W skład naszej oferty wartości wchodzą rozwiązania najwyższej jakości oraz szeroki wybór innowacyjnych produktów: od cementów dedykowanych do projektów infrastrukturalnych, poprzez ekologiczne, lekkie betony o doskonałych parametrach termoizolacyjnych po kruszywa dekoracyjne. Świadczymy również szeroki zakres usług w dziedzinie doradztwa technicznego, takich jak: wsparcie przy doborze najbardziej efektywnych domieszek chemicznych (w ramach własnej marki CEMEX Chemical Admixtures), budowy dróg betonowych w technologii RCC czy usługi logistyczne. Co więcej, oferowane przez CEMEX rozwiązania pomagają w rozwoju nie tylko naszej firmy, ale również w promowaniu i wspieraniu w rozwoju naszych Partnerów poprzez naszą Sieć Składów partnerskich CEMEX Prodomo czy chociażby oferowane szkolenia CemExperts.

G.P.: Oferta to jedno. A jakie jest podejście do klientów, do współpracy z nimi?
M.C.:
Z naszymi Klientami pracujemy ramię w ramię, traktując ich jak równorzędnych Partnerów. Dobrze wiemy, że każdy projekt przez nich realizowany jest inny, dlatego jesteśmy szczególnie zadowoleni, kiedy widzimy, jak nasi Klienci są pewni, że realizując swój projekt, razem z nami mogą odnieść sukces bez względu na stopień skomplikowania zadania. Dowodem na doskonałą współpracę z Klientem jest udział naszej firmy w wielu kluczowych inwestycjach w zeszłym roku, na przykład w budowie elektrowni wiatrowej w Lubartowie czy betonowaniu wielkiej płyty fundamentowej na budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.
Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas największą nagrodą za wykonaną przez nas pracę. Dużo satysfakcji daje nam również to, że nasze wyjątkowe podejście do Klienta jest doceniane także przez podmioty zewnętrzne. Świadczą o tym przyznane nam w tym roku Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016, tytuł Kreatora Budownictwa 2016 oraz nagroda Budowlana Firma Roku 2016, za co chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować. W tym roku nadal chcemy koncentrować się na naszych Klientach oraz oferować im doskonałą obsługę wszędzie i o każdej porze.

G.P.: Co jeszcze stanowi ważny element strategii CEMEX?
M.C.:
Niewątpliwie zrównoważony rozwój. Od wielu lat CEMEX realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, czyniąc z tego aspektu jeden z głównych filarów swojej działalności. Za cel stawiamy sobie dostarczanie produktów i rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój miast, jednocześnie zmniejszając negatywne skutki oddziaływania naszej działalności na środowisko naturalne. Robimy to np. poprzez bycie liderem w wykorzystaniu paliw alternatywnych w Polsce i grupie CEMEX na świecie. W naszej cementowni w Chełmie substytucja paliw alternatywnych wynosi około 85%, paliwa te pochodzą ze wstępnie przetworzonych odpadów z lokalnych składowisk. Dla wybranych produktów z naszej oferty stworzyliśmy specjalne zielone karty ułatwiające Klientom świadomy wybór rozwiązań oraz osiągnięcie dzięki nim lepszych wyników w certyfikacji LEED i BREEAM. W naszej zrównoważonej ofercie wartości proponujemy również produkty posiadające certyfikat „ITB-EKO przyjazna technologia”, który jest potwierdzeniem, że ich produkcji towarzyszy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o co najmniej 20%.

G.P.: Czy aspekt prośrodowiskowy wyczerpuje realizację tego elementu strategii?
M.C.: Zdecydowanie nie. Oprócz działań mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko prowadzimy stale dialog z naszymi wszystkimi interesariuszami. Podczas wspólnych spotkań dostarczają nam oni cennych uwag i oczekiwań, a postulaty te wraz z raportem z ich realizacji włączamy do naszych cyklicznych raportów zrównoważonego rozwoju.
Ponadto nasza Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” umożliwia nam wspieranie rozwoju społeczności lokalnych przez działania w ramach dwóch filarów – konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i jednostek oświatowych oraz konkursu dla wolontariuszy CEMEX. Realizowane w ramach konkursów zadania pozwalają wspierać w sposób aktywny działania związane z edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem, dbałością o środowisko oraz zwiększeniem aktywności społeczności lokalnych.

G.P.: Jakie jest pana życzenie na 2017 rok?
M.C.: Wciąż chcemy się doskonalić i rozwijać, by budować lepszą przyszłość dla ludzi, żyjących w społecznościach, w których nasza firma prowadzi swoją działalność biznesową. Naszym niezmiennym priorytetem od wielu lat jest BHP, dlatego również i w tym roku moim życzeniem jest, aby pracownicy, Klienci, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie osoby współpracujące z nami dbali o swoje zdrowie i codziennie bezpiecznie wracali do swoich domów i rodzin. Zarówno CEMEX, jak i ja osobiście, będziemy się starali cały czas doskonalić nasze działania w tym zakresie, aby umożliwić realizację tego życzenia.
Drugim naszym największym priorytetem jest koncentracja na Kliencie, która mobilizuje nas do nieustannej pracy nad nowymi rozwiązaniami pozwalającymi na osiągnięcie sukcesu w każdym projekcie. W 2017 roku będziemy dalej koncentrować swoje działania na zapewnieniu doskonałej obsługi wszystkim naszym Klientom, dostarczając im najlepsze rozwiązania, zachowując przy tym najwyższą jakość naszych produktów i serwisów.
Podsumowując, w CEMEX Polska w 2017 roku będziemy nadal dążyć do tego, aby przyczyniać się do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich naszych pracowników, Klientów i naszych pozostałych interesariuszy.

G.P.: Dziękuję za rozmowę.

open