Home Biznes i Ludzie Ludzie PERSPEKTYWY I WYZWANIA
PERSPEKTYWY I WYZWANIA
0

PERSPEKTYWY I WYZWANIA

0
0

Ograniczenia spowodują, że rynek zacznie mocniej koncentrować się na wyborze pewnych i wiarygodnych dostawców, nie tylko kierując się najniższą ceną oferowanych produktów.

Builder: Rok 2017 dobiega końca. Jaki był ten rok dla branży budowlanej?
Michał Daszkiewicz:
Pierwszej połowie tego roku towarzyszyła pozytywna perspektywa rozwoju rynku budowlanego, a zwłaszcza najbardziej dla nas interesującej produkcji budowlano-montażowej. W okresie od stycznia do sierpnia jej wartość wzrosła o ponad 12% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Lepszy był również wskaźnik klimatu koniunktury w budownictwie. Niewątpliwie przełożyło się to na większe zapotrzebowanie na nasze produkty i usługi. Od stycznia do czerwca tego roku oddano do użytku o ok. 6,2% mieszkań więcej niż rok wcześniej. W samym tylko czerwcu rozpoczęła się budowa 22 tys. mieszkań, a na prawie 24 tys. wydano pozwolenia na budowę. Pozytywne zjawiska obserwujemy także w budownictwie infrastrukturalnym, gdzie zmiana jest efektem realizacji dużych projektów, które zostały zakontraktowane jeszcze w latach 2015–2016, a w tym roku znajdują się w fazie wykonawczej.

Czy te korzystne trendy utrzymają się w kolejnych miesiącach?
M.D.:
W infrastrukturze drogowej lata 2015 i 2016 były czasem rozstrzygania nowej fali dużych kontraktów, których realizacja przypada głównie na lata 2017-2018. Dlatego jeszcze w roku 2018 wzrosty w segmencie infrastruktury napędzane będą głównie inwestycjami zakontraktowanymi w przeszłości. Jeśli zaś chodzi o „nową” falę realizacji dużych kontraktów, ten etap mamy w dalszym ciągu przed sobą. Szacujemy, że na przełomie roku 2017 i 2018 dojdzie do wielu rozstrzygnięć nowych kontraktów infrastrukturalnych. Znaczna część tych przedsięwzięć będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”, co spowoduje że wzrost zapotrzebowania na materiały w tym segmencie nastąpi w końcowych miesiącach roku 2018 i w kolejnych latach, jednak szczytowe zapotrzebowania na produkty betonowe szacujemy na lata 2019 i 2020. Prognozując rozwój branży betonu towarowego w średnim i długim okresie, spodziewamy się wzrostów niemalże porównywalnych do tych, które występowały w czasie przygotowań do Euro 2012.

Czy wspomnianym przez Pana wzrostom może coś zagrozić?
M.D.:
Każda branża, także i nasza, staje przed specyficznymi wyzwaniami. W przypadku producentów betonu towarowego jest to między innymi ograniczona liczba specjalistycznych środków transportu, a także coraz większy deficyt kierowców na rynku pracy. Mamy też do czynienia z ograniczonym dostępem do wykwalifikowanych pracowników. Obserwacja rynku prowadzi do wniosku, że w latach 2019–2020 te wyzwania mogą zostać spotęgowane. By zminimalizować potencjalne skutki wspomnianych trendów, CEMEX Polska między innymi współpracuje z uniwersytetami oraz aktywnie promuje swoje oferty pracy wśród młodego pokolenia specjalistów. Kolejny aspekt działalności branży, który zasługuje na szczególną uwagę w najbliższym czasie, to przewidywany wzrost kosztów produkcji, między innymi energii i paliw. Wzrost kosztów po stronie producenta prędzej czy później musi mieć wpływ na ceny oferowanych materiałów budowlanych. Jesteśmy jednak przekonani, iż wykonawcy także dokładnie analizują zmiany zachodzące na rynku i już teraz, na etapie rozstrzygnięć kontraktów, biorą te czynniki pod uwagę. Dodatkowo dużym wyzwaniem może być dostępność kruszyw, szczególnie tych przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne, jak również ograniczenia w transporcie, zwłaszcza kolejowym. Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany, generalni wykonawcy już na etapie planowania realizacji całego projektu powinni brać pod uwagę możliwy wzrost cen betonu a także jego dostępność.

W jaki sposób CEMEX Polska poradzi sobie z nadchodzącymi wyzwaniami?
M.D.:
Niestety powyższe wyzwania mogą dotknąć wszystkich producentów bez wyjątku, także CEMEX. Jednak w naszej opinii powyższe ograniczenia spowodują, że rynek zacznie mocniej koncentrować się na wyborze pewnych i wiarygodnych dostawców, nie tylko kierując się najniższą ceną oferowanych produktów, tak jak to miało miejsce dotychczas. Dlatego też naszym priorytetem jest organizacja pełnego łańcucha dostaw tak, aby zapewnić naszym klientom jak największe poczucie bezpieczeństwa dostaw w przyszłości.

Michał Daszkiewicz
Dyrektor Pionu Betonu,
Członek Zarządu w CEMEX Polska,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego

open