Home Builder Science BRAMA POZNANIA WYZWANIA KONSTRUKCYJNE
BRAMA POZNANIA WYZWANIA KONSTRUKCYJNE
0

BRAMA POZNANIA WYZWANIA KONSTRUKCYJNE

0
0

Symptomatyczne jest niemal systemowe pomijanie roli konstruktorów jako aktywnych współtwórców w projektowaniu tego rodzaju obiektów i sprowadzanie ich (nas) do roli „konsultantów branżowych” czy „podwykonawców biura architektonicznego”.

BRAMA POZNANIA WYZWANIA KONSTRUKCYJNE WYNIKAJĄCE Z WIZJI ARCHITEKTONICZNEJ CZĘŚĆ 2

Wykazując jak ważna dla finalnego efektu oraz jak fascynująca może być praca konstruktora, szczególnie gdy odbywa się w ramach partnerskiego i wzajemnie inspirującego się zespołu architektów i inżynierów, autor kontynuuje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły na realizację tej śmiałej koncepcji architektonicznej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ >>

open