Home Builder 4Young Architects ALGORYTMICZNE POSZUKIWANIE FORMY I ROZWIĄZAŃ
ALGORYTMICZNE POSZUKIWANIE FORMY I ROZWIĄZAŃ
0

ALGORYTMICZNE POSZUKIWANIE FORMY I ROZWIĄZAŃ

0
0

W procesie projektowania budynków wysokich w zabudowie śródmiejskiej bardzo ważnym etapem jest analiza najbliższego otoczenia działki.

Należy wziąć pod uwagę m.in. czynniki wynikające z przepisów budowlanych oraz zapisów planów miejscowych, a także czynniki funkcjonalne.

Dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów kontekstu, mających wpływ na projektowany obiekt, powoduje konieczność przeprowadzenia analiz przedprojektowych, z których część może wymagać zastosowania różnych specjalnych narzędzi symulacyjnych. Do takich narzędzi należą m.in. programy umożliwiające symulację zacienienia czy ruchu wiatru w otoczeniu projektowanego budynku. Zastosowanie tych narzędzi w połączeniu z parametrycznym środowiskiem projektowania architektonicznego umożliwia bezpośrednie wykorzystanie wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz w procesie tworzenia formy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne spełnienie przepisów, wytycznych wynikających z kontekstu i wymagań inwestora przy zachowaniu możliwie jak największej kontroli nad projektowanym obiektem.

CZYTAJ DALEJ >>

open