Home PATRONATY III KONFERENCJA TECH-BUD’2017
III  KONFERENCJA TECH-BUD’2017
0

III KONFERENCJA TECH-BUD’2017

0
0

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań i zagrożeń związanych ze stosowaniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań.

informacje01

Konferencja obejmować będzie następującą tematykę:

  1. zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych we współczesnych polskich realizacjach
  2. zastosowanie nowych technik budowlanych
  3. C. problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach
  4. problemy współczesnej technologii betonu
  5. nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie
  6. zagadnienia energetyczne i klimatyczne  we  współczesnym budownictwie
  7. zagadnienia gospodarki przestrzennej w nowoczesnym budownictwie

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – przewodniczący
Dr hab. inż. Andrzej GARBACZ, prof. PW
Dr inż. Maciej  GRUSZCZYŃSKI -v-ce przewodniczący
Dr hab. inż. Janusz MIERZWA, prof. PK
Dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI, prof. P Rz.
Prof. dr hab. inż. arch.  Zbigniew ZUZIAK

Komitet Organizacyjny:
Mgr inż. Stanisław NOWAK – przewodniczący
Dr inż. Janusz RUSEK – AGH w Krakowie
Inż. Małgorzata SYPIEŃ – Koło Młodych PZITB

Patronat honorowy Konferencji:

Zgłaszanie referatów:
Zapraszamy do zgłaszania referatów.
Wskazane przez Komitet Naukowy referaty będą skierowane do publikacji  w czasopismach punktowanych z listy  MN i SW

Terminy i miejsce Konferencji:
Obrady i imprezy towarzyszące Konferencji odbywać się będą w dniach 15 – 17 listopada  2017 r. w Krakowie
Przy wpłacie do 30 czerwca 2017 r. – rabat.

Organizator i zgłoszenia

III  KONFERENCJA „TECH-BUD’2017”
PZITB Oddział Małopolski w Krakowie
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 lok. 16,18
tel./fax.: (12) 421 47 37, techbud@pzitb.org.pl
www.tech-bud.pzitb.org.pl

open