Home PATRONATY FINAŁ XIV EDYCJI KAMPANII DOBRY BETON
FINAŁ XIV EDYCJI KAMPANII DOBRY BETON
0

FINAŁ XIV EDYCJI KAMPANII DOBRY BETON

0
0

Zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce już po raz 14 wręczyło certyfikaty DOBRY BETON.

informacje01

Uroczysta gala finałowa odbyła się 20 kwietnia 2017 roku w warszawskim Centrum Olimpijskim PKOl. Patronat honorowy nad tegoroczną kampanią Znaku Jakości DOBRY BETON objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich i Polska Izba Inżynierów Budownictwa. To była szczególna edycja kampanii – nie tylko promowała wyróżniające się wytwórnie, ale również pomagała producentom betonu towarowego przygotować się do spełnienia wymagań certyfikacji betonu w myśl nowej ustawy o wyrobach budowlanych.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce przyznaje Znak Jakości „Dobry Beton” od 2003 roku, nagradzając za profesjonalizm, z jakim wytwórnie betonu towarowego realizują swoje działania. Certyfikaty wręczane przez SPBT zaświadczają, że dana firma spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Aby otrzymać Znak Jakości „Dobry Beton”, kandydujące wytwórnie – zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zgromadzenie SPBT – muszą poddać się wielostopniowej procedurze kwalifikacyjnej. Proces rozpoczyna się od samooceny zakładu, wiedzie przez kolejne etapy, wśród których jest również ocena przez niezależnego audytora, i kończy się na przyznaniu nominacji przez Kapitułę Znaku Jakości, składającą się z uznanych autorytetów świata nauki i biznesu.

Honory gospodarza Gali Finałowej XIV edycji kampanii Znaku Jakości DOBRY BRETON pełnił Prezes SPBT Maciej Marciniak. W swoim wystąpieniu przedstawił tendencje i prognozy rynku betonu towarowego na bieżący sezon budowlany. Menedżerowie branży oraz niezależni analitycy są w tym względzie umiarkowanymi optymistami. Zakładają, że dla roku 2017 nastąpi wzrost produkcji betonu towarowego o 2-3% w porównaniu z rokiem 2016. Potencjał dystrybucji tego materiału branża widzi w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, energetyki, a także w rozpoczynających się inwestycjach infrastrukturalnych.

Dalszego wzrostu produkcji branża producentów betonu towarowego upatruje w kontynuacji inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym i przemysłowym współfinansowanym pokaźnymi nakładami środków, które pozyskane zostały w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Producenci betonu liczą także, że w roku 2017 inwestycje w infrastrukturze kolejowej wyjdą z etapu projektowania i wejdą w fazę intensywnej realizacji. Kolejnymi sektorami, z którymi wiązane są znaczące nadzieje na rok 2017 i lata następne, są energetyka i tradycyjnie drogownictwo. Tutaj pomimo zmian priorytetów inwestycyjnych potencjalne zapotrzebowanie na beton towarowy wygląda bardzo obiecująco.

Jednak tym, co rozbudza największe apetyty na wzrost w najbliższych latach, jest budownictwo mieszkaniowe. Niedobór mieszkań na rynku oraz zapowiadane wsparcie publiczne, zarówno centralne, jak i samorządowe, a także planowane ułatwienia formalne i prawne w rozpoczynaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, pozwalają na znaczny optymizm w tym obszarze konsumpcji betonu towarowego.

Podczas spotkania zaprezentowali się również partnerzy DOBREGO BETONU. Reprezentanci firmy Dorner Electronic przedstawili profesjonalne systemy obsługi systemów sterowania dedykowanych wytwórni betonu towarowego. Robert Walkowiak przedstawił zmiany technologiczne i formalne, jakim będzie podlegać produkcja i dystrybucja betonu towarowego po nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz w jaki sposób zmiany te wpłyną na wymagania stawiane dostawcom domieszek do betonu. Ostatnia z prezentacji dotyczyła zagadnień transportu betonu towarowego, a przedstawiła ją Milena Tarkowska polecając sprawdzone rozwiązania firmy CIFA.

Podsumowania XIV edycji DOBREDO BETONU dokonał prof. Jan Małolepszy przewodniczący Kapituły Znaku Jakości SPBT.  W tym roku do ścisłego finału kampanii przeszły 24 wytwórnie, w tym 5 zakładów dołączyło do tego elitarnego grona po raz pierwszy. Pozostałe utrzymały dotychczasowy wysoki poziom dbałości o jakość produkcji. Zgodnie ze zwyczajem „Dobrego Betonu” debiutanci oprócz certyfikatu otrzymali również pieczęcie, którymi mogą oznaczać dokumenty handlowe.

Podsumowania tej edycji to także czas, kiedy należy zamknąć dotychczasowy rozdział Znaku Jakości DOBRY BETON, którego zadaniem, poza dbaniem i edukowaniem branży w zakresie jakości, było zwrócenie uwagi na fakt, iż beton towarowy, jako najpopularniejszy materiał konstrukcyjny, pozostawał poza kontrolą zewnętrznych organów kontroli rynku budowlanego. Działania środowisk producentów betonu towarowego i cementu spowodowały ujęcie nadzoru nad rynkiem betonu towarowego w ramach znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych. Dlatego też misja Stowarzyszenia związana z dbaniem o jakość produkcji i dostaw betonu towarowego została wypełniona. Nowy rozdział DOBREGO BETONU to promocja tego materiału jako przyjaznego środowisku oraz dbałość  o bezpieczeństwo pracy w jego produkcji i dystrybucji. Obydwa nowe kierunki kampanii projakościowej przedstawił Prezes Zarządu SPBT Maciej Marciniak.

W tegorocznej edycji Znaku Jakości wręczono również Nagrodę za innowacyjność, którą Kapituła Znaku Jakości przyznała firmie CEMEX Polska Sp. z o.o. „za opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej technologii betonu żaroodpornego”.

W linku dane wytwórni, które prolongują wyróżnienie, a tym samym otrzymują certyfikat na 4 lata (łącznie 19 WBT) Certyfikat

open