Home Inwestycje TCZEW IDZIE ZA CIOSEM
TCZEW IDZIE ZA CIOSEM
0

TCZEW IDZIE ZA CIOSEM

0
0

Stare Miasto i Zatorze – to dwie dzielnice Tczewa, które biorą udział w projekcie rewitalizacji. Efektem tych przedsięwzięć ma być nie tylko odnowiony wizerunek tych rejonów miasta, ale przede wszystkim pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja. 

Tczew to jedno z najstarszych miast na Pomorzu. W 2010 r. obchodziliśmy 750-lecie nadania praw miejskich, dlatego z dużym szacunkiem odnosimy się do przeszłości, tradycji, a co za tym idzie – historycznych dzielnic miasta. Przez 5 lat (2009– 2013) Tczew realizował, pozyskawszy środki unijne, projekt rewitalizacji Starego Miasta. Dzięki nowym inwestycjom na starówce tczewianie mają gdzie spędzać wolny czas, spacerować, a historyczne centrum Tczewa zyskało nowy blask.
Przedsięwzięcie oznacza nie tylko uporządkowanie i upiększenie Starego Miasta, remonty elewacji czy nawierzchni ulic. Udało się wyeksponować historyczne fragmenty zabudowy, pokazać np., gdzie dawniej znajdowała się fosa, którędy biegły mury obronne. Utworzone zostały trzy szlaki – forteczny, widokowy i droga spacerowa. Wyremontowaliśmy 10 kamienic, w tym 5 z mieszkaniami komunalnymi i pięć wykorzystywanych na cele publiczne (m.in. świetlica środowiskowo-sąsiedzka, warsztaty terapii zajęciowej, dom organizacji pozarządowych). Na starówce odbywa się wiele imprez plenerowych – koncertów, jarmarków, festynów. Do kalendarza imprez miejskich na trwałe weszły Święto Ulicy, Pchli Targ, Wrześniowe Targowisko, Jarmark Bożonarodzeniowy i wiele innych.
Projekt obejmował również działania o charakterze społecznym, m.in. akcje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci, realizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tczewie oraz Strażą Miejską, warsztaty integracyjne i artystyczne dla mieszkańców, imprezy plenerowe.

Dlaczego kontynuacja?
– Pierwszy projekt rewitalizacji tczewskiej starówki okazał się sukcesem zarówno z punktu widzenia zmiany wizerunku tej części Tczewa, jak i aktywizacji mieszkańców oraz wzbogacenia oferty kulturalnej. Wszystkie te zmiany spotka-ły się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców nie tylko Starego Miasta, ale też pozostałych dzielnic Tczewa – komentuje Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Aby pójść za ciosem, postanowiliśmy kontynuować rewitalizację tej dzielnicy także w kolejnym rozdaniu środków unijnych. Dodatkowo chcemy zająć się jedną z najbardziej zaniedbanych dzielnic – Zatorzem.
Wśród celów „drugiej edycji” rewitalizacji jest wzmocnienie tych efektów, które już udało się osiągnąć, a także kontynuacja remontów, odnowa kamienic, porządkowanie podwórek i przede wszystkim integracja mieszkańców i motywowanie ich do rozwijania własnych inicjatyw, także gospodarczych.
– Dotychczasowe działania skupione były głównie na zagadnieniach technicznych odnowy obszaru Starego Miasta, ale dla uzyskania realnego efektu rewitalizacji niezbędne jest wzmocnienie działań na rzecz odnowy społecznej i poprawy jakości życia mieszkańców, reagowanie na ich problemy oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i wykluczenia – mówi prezydent Pobłocki. – Chcemy wzmocnić obszar gospodarczy obszarów staromiejskich, głównie za sprawą rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, zwłaszcza że obszary te mają dużą konkurencję w galeriach handlowych. Nie tylko w Tczewie, we wszystkich miastach w Polsce galerie, centra handlowe zastąpiły centra miast, ściśle je naśladując – alejki, ławeczki, stoliki kawiarniane w alejkach, restauracje, sale kinowe…
Celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, będącego wynikiem nagromadzenia problemów społecznych oraz degradacji przestrzeni miejskich. Zależy nam na podniesieniu poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno- zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Efektem działań będzie minimalizacja różnic w jakości życia i potencjale rozwojowym na tle innych dzielnic, wzrost zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, upowszechnianie korzystania z usług społecznych oraz wzrost zatrudnienia, na przykład w podmiotach ekonomii społecznej.

Co na Zatorzu?
Zatorze to tczewskie osiedle powstałe w drugiej połowie XIX wieku, usytuowane pomiędzy linią kolejową a Kanałem Młyńskim. Domy, które tam powstały, były w większości przeznaczone dla pracowników dynamicznie rozwijającego się węzła kolejowego. Mimo że osiedle znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesnego węzła transportowego, jest rejonem „na uboczu”, zdegradowanym i oferującym mieszkańcom niewiele atrakcji.
Projekt rewitalizacji zakłada, oprócz działań społecznych, kilka istotnych dla tczewian inwestycji. Będzie to m.in. budowa nowej kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Młyńskim. Dodatkowo uporządkowany zostanie teren w sąsiedztwie kładki, pojawią się tam elementy małej architektury, oświetlenie. Realizacja tego przedsięwzięcia stworzy połączenie z istniejącym „Motławskim szlakiem turystyki pieszej” oraz powstającą Wiślaną Trasą Rowerową.
Istotne dla integracji mieszkańców będzie utworzenie „Rodzinnego Klubu Zatorze”. Będzie to miejsce spotkań, spędzania czasu wolnego, warsztatów i innych usług adresowanych do lokalnej społeczności. To w dużej mierze od mieszkańców zależeć będzie, jak zechcą wykorzystać tę wspólną przestrzeń.
Na Zatorzu powstaną także nowe miejsca rekreacji i wypoczynku, adresowane do osób w każdym wieku – plac zabaw, urządzenia do ćwiczeń typu street-workout, siłownia pod chmurką.
– Ostatecznym celem działań rewitalizacyjnych Tczewa jest to, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami w swojej dzielnicy, utożsamiali się z nią, aktywnie włączali się i inicjowali lokalne działania, byli partnerami samorządu miasta – tłumaczy prezydent Mirosław Pobłocki. – To z kolei przekładać się będzie na atrakcyjność i rozwój całego miasta i kolejne przedsięwzięcia, jak choćby budżet obywatelski.

Małgorzata Mykowska Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie

open