Home Architecture Design ROŚNIE OPTYMIZM WŚRÓD ARCHITEKTÓW
ROŚNIE OPTYMIZM WŚRÓD ARCHITEKTÓW
0

ROŚNIE OPTYMIZM WŚRÓD ARCHITEKTÓW

0
0

49% pracowni architektonicznych dobrze ocenia sytuację rynkową, a jedynie 13% postrzega ją źle – wynika z raportu BCMM – badania marketingowe sp. z o.o.

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2009 roku coroczny barometr nastrojów architektów. Respondenci pytani są o ocenę sytuacji rynkowej, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi architektoniczne oraz o spodziewane zmiany cen usług biur architektonicznych w najbliższym roku. Z najnowszego raportu BCMM wynika, że nastroje architektów nieznacznie polepszyły się w porównaniu do 2016 roku – odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wzrósł z 46% do 49% obecnie. Równocześnie zmalała liczba badanych oceniających negatywnie sytuację rynkową (z 18% w 2016 roku do 13% obecnie). Dla porównania w „kryzysowych” latach 2012-2013 odsetek optymistów wynosił 23%, a pesymistów aż 37%. Nieznaczne polepszenie się nastrojów obserwowane jest zarówno w mniejszych pracowniach, o zatrudnieniu do 3 architektów, w których zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 43% do 45% jak i wśród większych biur architektonicznych (wzrost z 58% do 63%).

Przewidywania architektów dotyczące popytu na usługi biur architektonicznych nie różnią się istotnie od opinii obserwowanych w 2016 roku – blisko co trzeci badany (31%) spodziewa się wzrostu popytu w 2017 roku, natomiast dominująca grupa respondentów (42%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe biur nie zmieni się w porównaniu do ubiegłego roku.

Chociaż ponad połowa badanych architektów (56%) wskazuje, że ceny usług w 2017 roku nie zmienią się w porównaniu do poprzedniego roku, to po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów przewidujących wzrost cen usług architektonicznych – osiągnął on wartość 25% i – jak wyjaśnia Aleksander Buczkowski, wiceprezes BCMM – „jest najwyższym zanotowanym wynikiem w historii realizowanych pomiarów”.

Raport BCMM – nastroje architektów 2017

open