Home IT&BIM KONFERENCJA ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE
KONFERENCJA ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE
0

KONFERENCJA ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE

0
0

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o., autor i wydawca informacji cenowych Systemu SEKOCENBUD, serdecznie zaprasza na 23 Konferencję naukowo-techniczną, która odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 roku w Ciechocinku pt.: ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE.

Wprowadzona w roku ubiegłym nowelizacja ustawy Pzp oczekiwana była z niecierpliwością przez środowisko. Zaimplementowane Dyrektywy dają nowe możliwości, ale też stawiają istotne wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego. Czy znalazły one zastosowanie w praktyce przetargowej zamówień publicznych? Jak i czy w ogóle zareagowali na te zmiany Zamawiający i Wykonawcy? Chcemy dokonać oceny funkcjonowania w praktyce wybranych zmian po prawie rocznym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy.

Tematyka konferencji będzie obejmowała m. innymi takie obszary jak:

– Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, błędy i modyfikacje w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp),

– Warunki kontraktowe – praktyczna strona realizacji kontraktów w inwestycjach drogowych,

– Ustalenie wartości zamówienia – przepisy a praktyka,

– Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych,

– Pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowanie art. 91 Pzp).

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na Konferencję na stronie: www.sekocenbud.pl/konferencjainformacje01

open