Home Biznes i Ludzie KORZYSTANIE Z CUDZEJ TWÓRCZOŚCI
0

KORZYSTANIE Z CUDZEJ TWÓRCZOŚCI

0
0

Naruszanie praw autorskich może prowadzić do konsekwencji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczególnie interesujące są jednak pewne sytuacje wyjątkowe, w których osoba trzecia może korzystać z czyjejś twórczości bez stosownej zgody czy nawet wiedzy autora. 

Powszechność informacji w erze internetu umożliwia nam dostęp do praktycznie niczym nieograniczonych zasobów wiedzy, działalności różnych podmiotów oraz ich twórczości. Zasoby te dostępne są zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, będących aktywnymi przedsiębiorcami, jak również dla przeciętnego konsumenta. W skład wskazanych zasobów wchodzą niezliczone wytwory twórczej działalności różnych osób, takie jak fotografie, utwory muzyczne, ale również projekty budowlane lub architektoniczne czy też wizualizacje efektów prac architektów, które zbiorczo nazwać można utworami. Samo udostępnienie wskazanych utworów w przestrzeni publicznej nie powoduje samoczynnego pozbawienia nikogo autorstwa utworu, jak i nie ogranicza wykonywania praw z tym związanych. Autorowi przysługuje szereg uprawnień, które podzielić można na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe (ich zakres i sposób wykonywania będzie omawiany w kolejnych artykułach niniejszego cyklu). Naruszanie tych praw może prowadzić, rzecz jasna, do konsekwencji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczególnie interesujące są jednak pewne sytuacje wyjątkowe, w których osoba trzecia może korzystać z czyjejś twórczości bez stosownej zgody czy nawet wiedzy autora.

CZYTAJ DALEJ >>

open