Home Biznes i Ludzie TRZY SCENARIUSZE ROZWOJU RYNKU PREFABRYKACJI BETONOWEJ
TRZY SCENARIUSZE ROZWOJU RYNKU PREFABRYKACJI BETONOWEJ
0

TRZY SCENARIUSZE ROZWOJU RYNKU PREFABRYKACJI BETONOWEJ

0
0

W najnowszym raporcie PMR „Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce 2023” zaprezentowano trzy scenariusze rozwoju rynku prefabrykacji betonowej w nadchodzących latach w zależności od kształtowania się wpływu kluczowych czynników rynkowych. Prognozujemy, że 2024 r. przyniesie poprawę w takim stopniu, że zmniejszy się dynamika tendencji spadkowej. Odbicie powróci z początkiem 2025 r., a powrót do nominalnego poziomu nastąpi w roku 2027.

Wybuch wojny w Ukrainie w połączeniu z bardzo wysoką inflacją sprawiły, że gwałtownie wyhamował popyt na mieszkania. Po kilkuletnim okresie wzrostów aktywności i wartości realizowanych robót w II poł. 2022 r. rozpoczęła się wyraźna korekta w obszarze budownictwa kubaturowego. Deweloperzy ograniczyli rozpoczynanie nowych projektów inwestycyjnych. W przypadku rynku prefabrykacji betonowej przełożyło się to na silne załamanie popytu ze strony budownictwa kubaturowego, które sprawiło, że cały 2022 r. zamknął się niższym wolumenem sprzedanych elementów prefabrykowanych.

W oczekiwaniu na wzrosty
Sytuacja rynkowa w 2023 r. w budownictwie kubaturowym stała pod znakiem powszechnego nastroju wyczekiwania na uspokojenie sytuacji inflacyjnej, które umożliwiłoby powrót do obniżek stóp procentowych. Zarówno deweloperzy, jak i potencjalni kupujący wyczekiwali również uspokojenia sytuacji inwestycyjnej związanej z wojną w Ukrainie i na powiew optymizmu w całej gospodarce. W I poł. 2023 r. skumulowany spadek nowo rozpoczynanych mieszkań w Polsce sięgał niemal 29 proc. w ujęciu rocznym.

Analitycy PMR wskazują, że aktualnie w Polsce działa
ok. 250 firm produkujących elementy ciężkiej
prefabrykacji betonowej. Kluczowe znaczenie dla
obrazu rynku mają jednak największe przedsiębiorstwa.

Wyhamowanie spadków inwestycji wystąpiło w budownictwie mieszkaniowym wraz z początkiem obowiązywania programu Bezpieczny Kredyt 2%. W lipcu 2023 r. liczba nowo rozpoczętych budów była już na poziomie lipca 2022 r., a od sierpnia występują regularnie kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Sytuacja taka daje nadzieję, że zagregowany poziom dla całego 2023 r. będzie co najwyżej o 10 proc. niższy niż poziom z 2022 r., a od 2024 r. powrócą zdecydowane wzrosty ruchu budowlanego w mieszkaniówce.

Aby jednak odbicie pod względem nowych budów w budownictwie mieszkaniowym przełożyło się na znaczący wzrost popytu na materiały konstrukcyjne, musi minąć kilka dodatkowych kwartałów. W najnowszym raporcie PMR „Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce 2023” zaprezentowano trzy scenariusze rozwoju rynku prefabrykacji betonowej w nadchodzących latach w zależności od ukształtowania się wpływu tych kluczowych czynników rynkowych. Z przeprowadzonej analizy wyraźnie wynika, że rynek czeka w najbliższych latach zdecydowany spadek popytu.

PQ
open