Home Builder Science RENOWACJA FASADY W ZABYTKOWEJ KAMIENICY
RENOWACJA FASADY W ZABYTKOWEJ KAMIENICY
0

RENOWACJA FASADY W ZABYTKOWEJ KAMIENICY

0
0

Problematyka renowacji fasad budynków o charakterze zabytkowym jest dla projektanta sporym wyzwaniem. W zdecydowanej większości przypadków budynki zabytkowe nie mają archiwalnej dokumentacji projektowej.

Pomimo zróżnicowanych wytycznych literaturowych oraz zaleceń konserwatorskich ważne jest indywidualne podejście do każdego obiektu. Dotyczy to wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, począwszy od właściwej diagnostyki stanu technicznego, szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej, odpowiednich rozwiązań projektowych aż do odpowiednio zrealizowanych robót budowlanych pod nadzorem konserwatorskim. Podstawą planowanych prac konserwatorskich przy zabytku architektonicznym jest znajomość historii jego powstawania, informacje na temat zmian budowlanych występujących na przestrzeni lat, a także rodzaj i stan techniczny zastosowanych materiałów. W artykule przedstawiono przykład renowacji zabytkowej kamienicy mieszczańskiej na podstawie szczegółowej diagnostyki fasad wykorzystującej badania nieniszczące.

CZYTAJ DALEJ >>

open