Home Builder Science PODWÓJNY JUBILEUSZ
PODWÓJNY JUBILEUSZ
0

PODWÓJNY JUBILEUSZ

0
0

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego jest jednym z czterech pierwszych wydziałów stanowiących fundament Politechniki Wrocławskiej. Zarówno wydział, jak i uczelnia obchodzą w bieżącym roku 70. rocznicę powstania. 

Obchodzone w roku 2015 siedemdziesięciolecie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego łączy się z jubileuszem 70 lat działalności Politechniki Wrocławskiej, powołanej w sierpniu 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejącej już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie [1, 4, 6].

Struktura i organizacja
Wydziału Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego wywodzi się z Wydziału Budownictwa, utworzonego 24 sierpnia 1945 r., jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Historia Wydziału do roku 1996 została opisana w artykule prof. Kazimierza Czaplińskiego zamieszczonym w „Inżynierii i Budownictwie” [2] i Księdze 50-lecia Wydziału [3], a historia 65 lat działalności Wydziału – w publikacji [5]. W okresie 70 lat istnienia Wydziału zaszczytną funkcję Dziekana pełniło 20 osób. W obecnej kadencji 2012-2016 Wydziałem kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. zw. PWr. Do końca 2014 roku jednostkami organizacyjnymi Wydziału były trzy instytuty wydziałowe. Po ich likwidacji, tj. od 1 stycznia 2015 r., w skład Wydziału wchodzą cztery katedry oraz siedem zakładów. Obecnie na Wydziale jest zatrudnionych 167 nauczycieli akademickich, w tym 16 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych, 106 doktorów, 30 magistrów oraz 62 pracowników inżynieryjno- technicznych i administracyjnych. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „budownictwo”.

CZYTAJ DALEJ >>

open