Home LATO JAKOŚCI PAWEŁ KISIEL – DEBATA LIDERÓW
PAWEŁ KISIEL – DEBATA LIDERÓW
0

PAWEŁ KISIEL – DEBATA LIDERÓW

0
0

Pojęcie jakości na rynku materiałów budowlanych mieści w sobie nie tylko oczywistą troskę o receptury produktów i właściwy reżim procesu produkcyjnego, ale także wszystko to, co realizowane jest wokół produktów. 

Jako świadomy gracz na rynku chemii budowlanej, Atlas czerpie z doświadczenia wykonawców.
Obok zaawansowanych badań laboratoryjnych, to właśnie oni mają decydujący wpływ na ostateczny kształt naszych produktów. Szeroko angażujemy ich do procesu walidacji naszych wyrobów, dostarczamy im również wiedzę na temat produktów w ramach prowadzonych szkoleń – w ubiegłym roku przeszkoliliśmy ponad 25 tysięcy wykonawców. Realizujemy też specjalny pogram certyfikacji wykonawców, wydajemy bezpłatny magazyn branżowy Atlas Fachowca w nakładzie 62 tysięcy egzemplarzy oraz stworzyliśmy społeczność fachowców w ramach portalu atlasfachowca.pl.
Miarą jakości Atlasa jest też innowacyjność oferowanych rozwiązań i wyznaczanie kierunków rozwoju branży budowlanej. Wprowadzone przez nas liczne nowości z zakresu wyrobów elewacyjnych, umożliwiają niemal dowolne kształtowanie fasad budynków. Rozwinęliśmy też linię znakomicie przyjmowanych przez rynek żelowych klejów do płytek. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów, a także świadczonych usług, jest trwałe pozycjonowanie marki Atlas wśród fachowców, jako marki najbardziej im przyjaznej.

Paweł Kisiel
Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży i marketingu ATLAS

open