Home IT&BIM CENY SCALONE ROBÓT W BAZIE INTERCENBUD
CENY SCALONE ROBÓT W BAZIE INTERCENBUD
0

CENY SCALONE ROBÓT W BAZIE INTERCENBUD

0
0

Począwszy od III kwartału 2017 r. w serwisie www.intercenbud.pl i na kwartalnych wydaniach płyty INTERCENBUD – publikowane będą ceny scalone robót (aktualizowane w edycjach półrocznych).

Ceny obejmują następujące rodzaje robót:

 • roboty ziemne
 • roboty budowlane budownictwa ogólnego
 • roboty remontowe ogólnobudowlane
 • nawierzchnie na drogach i ulicach
 • instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
 • roboty remontowe instalacji sanitarnych
 • roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
 • zewnętrzna sieć gazociągowa
 • melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
 • urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
 • roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
 • izolacje termiczne
 • konstrukcje metalowe
 • konstrukcje mostowe

Szczegółowe informacje na intercenbud.pl

open