Home Biznes i Ludzie JERZY SZMIT – PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE
JERZY SZMIT – PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE
0

JERZY SZMIT – PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE

0
0

Co czeka Polskę po zakończeniu obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej? Jakie zmiany czekają uczestników rynku? Jaki jest stan rozpoczętych inwestycji i plany Rządu oraz resortu na najbliższe lata?

O tym wszystkim mówi Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę, dziś w Polsce nie dyskutujemy jedynie teoretycznie. Mówimy nie tylko o tym, co można i co należałoby zrobić, ale również o tym, co już zrobiono, co zostało zrealizowane. A trzeba przyznać, że dzieje się nadzwyczaj wiele. Podpisujemy nowe umowy, uruchamiamy przetargi i mam nadzieję, że branża budowlana coraz mocniej czuje, że perspektywy rozwoju są dobre. Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko program budowy dróg krajowych będzie w najbliższych latach głównym motorem działania, ale przygotowujemy program wzmocnień tak, aby polskie drogi krajowe mogły odpowiadać wymaganej dziś w transporcie międzynarodowym wytrzymałości 11,5 t/oś.
Szacujemy, że koszt tego programu wyniesie ok 50 miliardów złotych w przestrzeni najbliższych 10 lat i będzie to kolejny ogromny rynek dla firm budowlanych. Zdajemy sobie sprawę, że budownictwo drogowe wymaga dofinansowania w samorządach. Mówimy od przeszło dwóch lat o tym, że ta część infrastruktury jest bardzo istotna. Przypomnę, że drogi ekspresowe i autostrady pozostające w gestii Skarbu Państwa stanowią tylko 5% sieci dróg w Polsce. Cała reszta (95%) to drogi obsługiwane przez samorządy. Państwo jednak nie może uchylać się od odpowiedzialności za nie. W budownictwie drogowym w ostatnich kilku miesiącach dominuje słowo „optymalizacja”, czyli szukanie racjonalizacji kosztów budowy dróg, ale istnieje też słowo ważniejsze – warunkujące procesy optymalizacyjne – jest to słowo „dialog”. Pierwsze oznaki, że dialog został podjęty, to obserwowany już dziś lawinowy spadek ilości roszczeń podwykonawców z 4200 roszczeń rocznie w ubiegłej perspektywie aż do 168 rocznie w ciągu ostatniego 2,5 roku.
Ogromny postęp został również poczyniony w ciągu ostatniego 1,5 roku w zakresie inwestycji kolejowych. Podpisaliśmy umowy na 10 mld złotych, w perspektywie mając podpisanie kontraktów na kolejne 10 mld, która to kwota stanowi 1/3 środków finansowych z perspektywy UE. Warto dodać, że zrobiono to zaledwie w przeciągu roku.
Infrastruktura wodna to kolejny niezwykle ważny obszar podjętych działań. W tym przypadku mówimy nie o kilku- czy kilkunastoletnich zaniedbaniach, ale o kilkudziesięcioletniej stagnacji. Dzisiaj naszą ambicją jest podniesienie udziału transportu wodnego z minimalnego procentu przewozów drogą wodną. Widzimy tu zwiększone pole do działania i chcemy zwiększenia roli transportu wodnego, szczególnie biorąc pod uwagę korzystne położenie geograficzne i uwarunkowania przyrodnicze naszego kraju. Muszę również wspomnieć o Programie „Mieszkanie+”, oczekiwanym przez całe społeczeństwo, a szczególnie biedniejszą jego część, której nie stać na zakup własnego M na warunkach rynkowych. Mam nadzieję, że prace legislacyjne w tym zakresie zdołamy szybko doprowadzić do końca.
Przed nami również realizacja gigantycznego wyzwania, które przyjęte zostało przez rząd, a mianowicie budowa Centralnego Portu Lotniczego. Skala tego przedsięwzięcia jest na tyle duża, że realizacja wzbudziła zainteresowanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Do koordynacji projektu powołany został sekretarz stanu, Mikołaj Wild, który rozpoczął intensywne prace i myślę, że na następnym Kongresie Infrastruktury przedstawi kierunki, jakie będą prowadziły do realizacji tego gigantycznego przedsięwzięcia.


Jerzy Szmit
Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy. Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP w latach 2011–2015 – Członek Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury, Przewodniczący podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Senator RP w latach 2005–2007. Zastępca Prezydenta Olsztyna w latach 2009-2010. Pracował jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odpowiedzialny za wprowadzenie reformy administracji publicznej. (Fot. arch. MIiB)

open