Home Biznes i Ludzie JAKOŚĆ TWORZĄ LUDZIE
JAKOŚĆ TWORZĄ LUDZIE
0

JAKOŚĆ TWORZĄ LUDZIE

0
0

Z jakim poziomem jakości wykonawstwa w Polsce mamy do czynienia? Co wpływa na jego obniżenie? Gdzie szukać możliwości podniesienia poziomu usług? Do ponadczasowej w budownictwie kwestii jakości odnosi się w komentarzu Bruno Lambrecht, Dyrektor Generalny CFE w Polsce.

Firma CFE działa aktywnie w sektorze budownictwa kubaturowego, a jedną z najbardziej istotnych dla niej kwestii jest jakość. Obecnie poziom jakości nowo powstających budynków w polskim sektorze budowlanym jest wysoki – zarówno pod względem projektu, stosowanych materiałów, jak i wykonania. Jest on nawet wyższy niż w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. dzięki temu, że w Polsce pracuje wielu wykwalifikowanych pracowników oraz działa wiele firm, które przyczyniają się do jego utrzymania.

Niemniej jednak na rynku budowlanym istnieje kilka zagrożeń dla jakości. Źródłem jednego z nich jest brak siły roboczej. Na placu budowy przybywa niewykwalifikowanych pracowników, którzy – aby zapewnić wysoką jakość realizowanego projektu – najpierw powinni zostać odpowiednio przeszkoleni.

Kolejnym zagrożeniem jest kryterium najniższej ceny. To nie nowość, że jakość i cena są ze sobą bezdyskusyjnie powiązane, a dokonywanie wyboru wyłącznie przez pryzmat najniższej ceny to najkrótsza droga prowadząca do obniżenia jakości. Tymczasem generalni wykonawcy są pod ogromną presją kosztów budowy. Pozytywne jest chociaż to, że w przypadku przetargów publicznych cena nie zawsze jest jedynym kryterium.

Należy wspomnieć również o związku między czasem realizacji a jakością. W tradycyjnym budownictwie zbyt krótki czas na wykonanie często odbija się negatywnie na jakości.

Na szczęście oprócz zagrożeń istnieje kilka możliwości podniesienia jakości. W ostatnich latach na popularności zyskują konstrukcje modułowe łączące szybkie budowanie z wysoką jakością. Elementy prefabrykowane i modułowe produkowane są w środowisku przemysłowym zgodnie z ustandaryzowanym systemem kontroli jakości, bez wpływu warunków atmosferycznych. Efektem tych działań są wysokiej jakości elementy, które mogą być szybko wykorzystane na placu budowy. Moim zdaniem elementy modułowe w najbliższej przyszłości będą zyskiwać na popularności.

Ponadto do poprawy jakości przyczyni się cyfryzacja sektora budowlanego – mam na myśli przede wszystkim system BIM, który pomaga wykrywać niezgodności już na wczesnym etapie; popularność zdobywa również aplikacja służąca do kontroli usterek. Wspomniane narzędzia pozwalają rejestrować i śledzić naprawę mniejszych usterek pojawiających się w trakcie budowy.

Na koniec chciałbym podkreślić, że jakość w budownictwie tworzą ludzie. Wierzę, że dobra współpraca i komunikacja między klientem, architektem, zespołem budowlanym, dostawcą i podwykonawcami prowadzi ostatecznie do osiągnięcia wyższej jakości. Dlatego też mottem CFE jest hasło “Together We KISS Better”!


Bruno Lambrecht
Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora generalnego CFE w Polsce. Jest doświadczonym menadżerem, przekonanym, że sukces osiąga się dzięki partnerstwu i ciągłemu doskonaleniu metod pracy. Podczas swojej ponad 20-letniej kariery w budownictwie pracował w Holandii, Belgii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Polsce. Uhonorowany przez miesięcznik „Builder” tytułem Osobowość Branży 2017. W 2018 roku po raz drugi został wybrany na Prezesa Zarządu Belgian Business Chamber.

open