Home Biznes i Ludzie HENRYK LISZKA – ODPOWIEDNIO REAGOWAĆ
HENRYK LISZKA – ODPOWIEDNIO REAGOWAĆ
0

HENRYK LISZKA – ODPOWIEDNIO REAGOWAĆ

0
0

Dla branży budowlanej w Polsce jedno na przestrzeni lat pozostaje niezmienne – nieustanna zmiana. Jak przystosowywać się do nowych warunków, by nie wypaść z gry o czołowe miejsca? O czym koniecznie pamiętać, podążając za zmianami? Komentuje Henryk Liszka, Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska.  

Już od prawie piętnastu lat mam okazję obserwować branżę budowlaną w Polsce jako prezes HOCHTIEF Polska. Jest to tradycyjny sektor cykliczny, którego wzrost silnie zależy od kondycji całej gospodarki. Niebywała jest natomiast dynamika zmian, jakie na rynku budowlanym zaszły w ostatnim czasie.
Z jednej strony mamy zmiany pozytywne: wysoki wzrost gospodarczy i zwiększenie ilości inwestycji budowlanych. Aktywni są inwestorzy prywatni, ale również państwo, które rozwija infrastrukturę drogową, kolejową i społeczną. Z drugiej strony branża budowlana stanęła przed trudnymi wyzwaniami. Mamy do czynienia ze wzrostem kosztów siły roboczej oraz wyraźnym spadkiem liczby wykwalifikowanych pracowników, na co nakładają się rosnące ceny materiałów budowlanych. Dodatkowo przedsiębiorcy na bieżąco muszą radzić sobie z nowymi regulacjami prawnymi. Dużym sprawdzianem dla rynku było wprowadzenie podatku odwróconego, a teraz przed nami projekt podzielonego VAT-u oraz szereg nowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych związanych z przyjęciem RODO.
Na zmieniającym się rynku kluczem do sukcesu jest umiejętność przystosowywania się do nowych warunków. W HOCHTIEF Polska dużą wagę przywiązujemy do ciągłej optymalizacji procesów. Na bieżąco badamy, co moglibyśmy robić inaczej i lepiej. Coraz ważniejszą rolę w naszych procesach biznesowych odgrywają nowoczesne technologie. Nie mówimy już tylko o efektywniejszej infrastrukturze IT czy przenoszeniu usług do chmury. Wraz z BIM-em pojawiła się bowiem technologia dedykowana usprawnieniu samego procesu budowlanego. Wdrażamy ją konsekwentnie, bo jest to przyszłość naszej branży. Wychodzimy też naprzeciw nowym oczekiwaniom naszych klientów. Coraz więcej inwestorów decyduje się na realizację swoich obiektów zgodnie z wymogami systemu
 LEED czy BREEAM. Jako wykonawca robót budowlanych włączamy się w proces certyfikacji i dbamy o spełnienie standardów środowiskowych dla danego certyfikatu.
W najbliższym czasie rynek na pewno będzie zmagał się ze wspomnianymi już wyzwaniami, czyli niedoborem personelu i kumulacją inwestycji. Jestem natomiast ciekaw, jak polska gospodarka będzie rozwijać się za kilka lat, gdy zmniejszy się ilość funduszy unijnych trafiających do naszego kraju. Będziemy się wtedy musieli zmierzyć z kwestią finansowania inwestycji publicznych. Odpowiedzią na potencjalne trudności w tym obszarze wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne. Doświadczenie HOCHTIEF w innych krajach pokazuje, że jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich zaangażowanych stron. W Polsce formuła ta dopiero raczkuje. Brakuje wiedzy i przekonania do PPP zarówno po stronie klienta publicznego, jak i prywatnego. Natomiast pierwsze projekty są już za nami i jestem przekonany, że wraz z upływem czasu i oswajaniem się społeczeństwa z PPP ich liczba będzie rosła.
Przed zmianami nie uciekniemy i musimy umieć odpowiednio na nie zareagować. Natomiast ważne jest, żeby patrząc na działania biznesowe z perspektywy ekonomicznej, nie zapominać o człowieku. Niezależnie od ilości nowych technologii, efektywniejszych procesów czy nowych koncepcji inwestycyjnych, budować nadal będą ludzie. I to akurat szybko się nie zmieni.


HENRYK LISZKA
Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska
Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w branży budowlanej, zdobyte podczas pracy m.in. w Wielkiej Brytanii, Polsce, Rosji i Rumunii. Jest dyplomowanym inżynierem i członkiem Institution of Civil Engineers (FICE) oraz prezesem ICE Local Association w Polsce. Fot. arch. Hochtief Polska  

open