Home LATO JAKOŚCI LATO JAKOŚCI – BIMESTIMATE
LATO JAKOŚCI – BIMESTIMATE
0

LATO JAKOŚCI – BIMESTIMATE

0
0

To innowacyjne oprogramowanie do kosztorysowania tradycyjnego i w technologii BIM.

WIZYTOWKA_CIRCLEProgram zawiera wszystkie funkcje oraz opcje działania dostępne dotychczas w programie do kosztorysowania ZUZIA, umożliwiając kosztorysowanie, harmonogramowanie i przedmiarowanie zarówno techniką tradycyjną, jak i w technologii BIM. Wśród innych funkcjonalności programu możemy wyróżnić:
• czytanie i wizualizację modeli BIM w formacie IFC;
• prezentowanie wybranych elementów lub całego modelu zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż;
• obliczenie objętości, powierzchni i długości elementów modelu;
• szybkie automatyczne przedmiarowanie ilości robót.
BIMestiMate umożliwia również kalkulację kosztów robót budowlanych w oparciu o automatycznie odczytane dane z modelu BIM, generowanie harmonogramu oraz możliwość doliczenia rabatu w kosztorysie. W programie są dostępne trzy opcje naliczania rabatu. Może on być liczony od wartości zagregowanych, tj. wartości całych elementów, grup, rozdziałów, kosztorysu lub od wartości pozycji albo ich cen jednostkowych.

open