Home Inwestycje REWITALIZACJA SZANSĄ DLA INNOWACYJNYCH DOCIEPLEŃ
REWITALIZACJA SZANSĄ DLA INNOWACYJNYCH DOCIEPLEŃ
0

REWITALIZACJA SZANSĄ DLA INNOWACYJNYCH DOCIEPLEŃ

0
0

Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania potencjału rynkowego w Polsce oraz innych wybranych krajach europejskich dla różnych technologii ocieplania budynków.

Zaprezentowane rozważania zostały osadzone w kontekście działań rewitalizacyjnych, które – jak wskazują ustalenia ASM Centrum Badań i Analiz Rynku – mogą mieć istotny wpływ na dynamikę rynku dociepleniowego dzięki dostępności krajowych i zagranicznych źródeł dofinansowania.

Rewitalizacja obszarów mieszkaniowych zajmuje w ostatnich latach istotne miejsce nie tylko w literaturze naukowej, ale też w polityce samorządów lokalnych – zarówno w Polsce, gdzie pojawiła się możliwość pozyskania unijnych zasobów finansowych na odnowę terenów zdegradowanych, jak również w innych krajach europejskich. Choć termin „rewitalizacja” nieodłącznie wiąże się z dążeniem do uzyskania walorów przestrzennych i kulturowych dynamizujących w danym środowisku rozwój społeczny i gospodarczy oraz pozwalających na ponowne ożywienie przestrzeni, to jednak istotnym elementem tego procesu jest także odnowa istniejących zasobów mieszkaniowych lub też utrzymanie ich na wyższym niż dotąd poziomie technicznym (z uwzględnieniem ułatwień i udogodnień podnoszących komfort zamieszkiwania) [1]. Nie jest zatem przypadkiem, że termin „rewitalizacja” – mimo znaczącego nacisku na cele społeczne – odnosi się także do zagadnień remontu, modernizacji oraz renowacji.

CZYTAJ DALEJ >>

open