Home Biznes i Ludzie LAFARGE W POLSCE – W TROSCE O BIZNES, LUDZI, PLANETĘ
LAFARGE W POLSCE – W TROSCE O BIZNES, LUDZI, PLANETĘ
0

LAFARGE W POLSCE – W TROSCE O BIZNES, LUDZI, PLANETĘ

0
0

Lafarge w Polsce opublikował swój pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech filarach.

Bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim, środowisku oraz gospodarce w obiegu zamkniętym.

Jest to część długoterminowego planu 2030, który zawiera konkretne cele środowiskowe, społeczne i biznesowe w całej grupie LafargeHolcim. – Dla nas człowiek zawsze stoi w centrum zainteresowania – wszystkie działania zaczynają się od ludzi, są skupione na ludziach i skierowane do nich. Prowadzenie biznesu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju to dla nas sposób, aby wnieść możliwie jak największą wartość w życie całego otoczenia związanego z firmą: pracowników, klientów, lokalnych społeczności, mieszkańców miast czy użytkowników infrastruktury. Jesteśmy dumni z przeprowadzonych w 2016 roku działań i osiągniętych efektów. Jest to jednak dopiero początek drogi i dobra motywacja dla nas do wspólnego realizowania kolejnych ambitnych celów – podkreśla Federico Tonetti, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce.

Raport Lafarge w Polsce został przygotowany w oparciu o standard raportowania GRI G4 na poziomie „core” i obejmuje działalność za 2016 rok. Firma zrealizowała postawione przed sobą cele, m.in.: 2 000 m2 przestrzeni publicznej zaaranżowanej przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, 1,5 mln ton odpadów wykorzystanych jako paliwo alternatywne oraz plan bioróżnorodności wdrożony w 45% kopalń kruszyw.

open