Home Inwestycje WIELOWĄTKOWY PROCES OŻYWIANIA
WIELOWĄTKOWY PROCES OŻYWIANIA
0

WIELOWĄTKOWY PROCES OŻYWIANIA

0
0

W Lesznie ruszył wieloletni proces zmian. Obszar poddany  rewitalizacji – wyznaczony na podstawie diagnozy  występowania największego natężenia problemów –  obejmuje 9% powierzchni miasta i jest zamieszkiwany  przez nieco ponad 13 000 mieszkańców. 

Rewitalizacja w Lesznie obejmuje ścisłe  centrum, ale także położony niedaleko  niezagospodarowany obszar pokolejowy,  który stanowi sporą rezerwę terenu. Na tym obszarze  czeka władze miasta, mieszkańców,  przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości wiele  wyzwań. Działania, które zostały przewidziane  w ramach przygotowywanego Gminnego  Programu Rewitalizacji, obejmują cztery najważniejsze  sfery: społeczną, gospodarczą, mieszkaniową  i przestrzenną. Choć poprawa substancji  mieszkaniowej, znalezienie nowych funkcji  dla opuszczonych obiektów poprzemysłowych,  obniżenie kosztów eksploatacji budynków to  ważne, kosztowne kwestie i same w sobie wpłyną  na poprawę warunków życia w szeroko rozumianym  centrum miasta, najważniejszym kierunkiem  pozostaje poprawa sytuacji społecznej.

CZYTAJ DALEJ >>

open