Home Inwestycje NOWA WARSZAWA ZACHODNIA
NOWA WARSZAWA ZACHODNIA
0

NOWA WARSZAWA ZACHODNIA

0
0

Stacja Warszawa Zachodnia jest w trakcie kompleksowej przebudowy. Nowa będzie bardziej funkcjonalna, pozbawiona barier architektonicznych, przygotowana do lepszej obsługi pasażerów. Nowa Zachodnia będzie największym w Polsce zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje TAXI i parkingi dla samochodów osobowych oraz rowerów.

Modernizacja linii średnicowej rozpoczyna się od stacji Warszawa Zachodnia. To największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów pasażerskich. Przed rozpoczęciem modernizacji średnio na dobę przez stację przejeżdżało około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Planowane efekty przebudowy stacji

Przebudowanych jest siedem peronów, z czego cztery (nr 4, 5, 6 i 7) zostały już oddane do eksploatacji. Wybudowany jest również jeden nowy peron nr 8. Dla pasażerów przewidziano przemyślane rozwiązania architektoniczne – halę peronową, świetliki w peronach doświetlające przejście podziemne, intuicyjne oznakowanie i funkcjonalne oświetlenie. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W drodze na perony pomogą przestronne windy, do których łatwo będzie wejść z rowerem czy wózkiem. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz zostanie połączone z obszarem dla pasażerów, m.in. przestrzenią poczekalni i kas biletowych – ukształtowaną z myślą o wygodzie podróżujących. Przejściem podziemnym będzie można dostać się nowym łącznikiem do peronu numer 9 (dawnego numer 8) linii obwodowej.

Oczekiwane efekty to m.in.:

• komfortowa obsługa podróżnych (zadaszone, nowoczesne perony dostępne dla wszystkich, szerokie i komfortowe przejście podziemne, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, nowa kładka łącząca perony oraz umożliwiająca przejście z Woli na Ochotę);

• sprawne kursowanie pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych;

• stworzenie multimodalnego węzła przesiadkowego; wygodne skomunikowanie transportu kolejowego z transportem miejskim (docelowo autobusowym i tramwajowym);

• możliwość budowy przez miasto stołeczne Warszawa konstrukcji obiektu pod przyszły tunel i przystanek tramwajowy, który usprawni komunikację publiczną na północ i południe Warszawy.

Lepszy dostęp do kolei – już działa

Od 25 sierpnia stacja Warszawa Zachodnia zyskała ułatwienia dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na zmodernizowanych peronach nr 6 i 7 zostały uruchomione dwie windy, które zapewniają pasażerom z ciężkim bagażem, wózkami dziecięcymi i z ograniczoną możliwością poruszania się lepszy dostęp do kolei.

Wraz z korektą rozkładu jazdy 3 września dla pasażerów korzystających z przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia zaszły zmiany. Udostępnione zostały dwa kolejne zadaszone 400-metrowe perony nr 4 i 5. Pasażerowie na wszystkie czynne perony będą mogli dostać się po kładce dla pieszych. Na nowych peronach zamontowano ławki, gabloty i tablice informacyjne. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruch na stacjach Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście i Warszawa Powiśle został przywrócony.

Pociągi wróciły na przebudowane tory linii podmiejskiej średnicowej od strony wschodniej. Część pociągów wróciła na trasę przez Warszawę Centralną, w tym pociągi Berlin – Warszawa. Pociągi jadące w relacjach do i z Białegostoku, Lublina Głównego, Terespola będą kierowane przez Warszawę Gdańską. Zaawansowane prace toczyły się również po zachodniej stronie stacji.

Od 3 września prace na stacji Warszawa Zachodnia przeniosły się na peron 1 i 2 i będą kontynuowane na peronie 3 i w przejściu pod torami. Przebudowa peronów wymaga zmian w organizacji ruchu. Pociągi WKD do połowy 2024 r. zostaną wycofane ze stacji Warszawa Zachodnia. Będą kończyć i zaczynać bieg na przystanku Reduta Ordona.

Największa inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie to projekt za ponad 2 mld zł netto, współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Oczekiwany komfort podróży

Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wart jest ponad 2 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano na połowę 2024 r.

Więcej informacji o projekcie na stolicadobrychrelacji.pl.

ŁUKASZ PLUTA, Kierownik robót, Soletanche Polska

60% ścian szczelinowych na segmencie siódmym jest już zrealizowane. Tempo prac na tym segmencie oceniam jako bardzo sprawne. Pracujemy w trybie zmianowym. Nie przeszkadzają nam utrudnienia, jakie mieliśmy na przykład na segmencie piątym, gdzie z obu stron placu kursowały pociągi, co utrudniało nam dostawy. Z uwagi na okres wakacyjny odbiór materiałów był realizowany sprawnie. Na pewno jest tu więcej kolizji, które musimy wziąć pod uwagę, realizując nasz zakres, jak na przykład tunel pieszy łączący dwa dworce – kolejowy z autobusowym. Mobilizację zestawu do ścian szczelinowych zaczęliśmy pod koniec czerwca, a 6 lipca rozpoczęliśmy kopanie pierwszej sekcji. Obecnie mamy zrealizowane 60% zakresu ścian szczelinowych na udostępnionym obszarze. Zostaną do zrealizowania najbardziej newralgiczne sekcje w bliskim sąsiedztwie istniejącego wejścia do podziemia. Soletanche jest odpowiedzialne za realizację fundamentowania specjalistycznego tego obiektu.

open