Home Builder Science DIAGNOZA POWSTANIA ZARYSOWAŃ
DIAGNOZA POWSTANIA ZARYSOWAŃ
0

DIAGNOZA POWSTANIA ZARYSOWAŃ

0
0

W trakcie prac modernizacyjnych hali, prowadzonych na potrzeby fabryki mebli Polinova  w listopadzie 2014 roku, na istniejących stropach ze sprężonych płyt kanałowych wylano  posadzki betonowe o łącznej powierzchni ok. 10000 m2.

Kilka miesięcy później na betonowej  powierzchni pojawiły się zarysowania, które w ocenie właściciela zepsuły estetykę posadzek  oraz ograniczały możliwość ich użytkowania i bieżącej pielęgnacji.

Ustalenie przyczyn/genezy powstania  tych zarysowań oraz ocena zagrożeń  wynikających z tego zjawiska zlecone  zostały ekspertom firmy Exponent Industrial  Structures, pod kierunkiem profesora Piotra  Noakowskiego.
Posadzka wykonana została w postaci nadbetonu  o grubości od 7 do 15 cm wylanego  bezpośrednio (bez rozdzielającej warstwy folii)  na istniejącym stropie o konstrukcji sprężonych  płyt kanałowych. Zastosowane zostało zbrojenie  dolne: db/s = 6 mm/150 mm. Po wstępnym  stwardnieniu betonu nacięto w polach  6 x 5 metrów kilkucentymetrowej głębokości  fugi wymuszające miejsca zarysowań.

CZYTAJ DALEJ >>

open