Home Builder Science KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.1
KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.1
0

KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.1

0
0

Parametry funkcjonalno-użytkowe. Projektant kładki musi pogodzić ze sobą aspekty funkcjonalności i komfortu użytkowania obiektu z wymaganiami właściwej nośności oraz estetyki.

Projektując układ konstrukcyjny zapewniający bezpieczne przenoszenie obciążeń użytkowych i właściwy komfort użytkowania, powinien dążyć jednocześnie do zapewnienia odpowiednich walorów estetycznych nowego obiektu.

W rozwijających się aglomeracjach miejskich dążenie do zapewnienia prawidłowych warunków życia i rozwoju mieszkańców związane jest z koniecznością rozbudowy infrastruktury komunikacji pieszej i rowerowej.

Kładki – konstrukcje niezbędne
Tworzenie nowych atrakcyjnych obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych, centrów rozrywkowo- handlowych, nowych osiedli mieszkaniowych itp. wpływa na wzrost zapotrzebowania na nowe trasy piesze lub pieszo-rowerowe łączące nowo zagospodarowane obszary z funkcjonującymi od lat częściami miast. W sytuacjach tych pojawia się konieczność przekraczania przeszkód naturalnych lub będących dziełem człowieka (rzek, wąwozów, tras komunikacyjnych szybkiego ruchu samochodowego lub szynowego) w sposób sprawny, bezpieczny i komfortowy dla człowieka. Pojawia się konieczność budowy kładek dla pieszych lub podziemnych przejść dla pieszych. Budowa przejścia podziemnego może okazać się niekiedy rozwiązaniem bardziej kosztownym niż budowa kładki. Koszty te są związane z nakładami materiałowymi i kosztami robocizny wynikającymi z konieczności przygotowania terenu pod budowę tunelu. Zależą one m.in. od istniejącego zagospodarowania terenu, ilości i usytuowania istniejącej zabudowy, dostępności miejsca, lokalizacji sieci i stopnia uzbrojenia terenu. Budowa kładki dla pieszych może w mniejszym stopniu oddziaływać na istniejące zagospodarowanie terenu i dzięki temu generować niższe koszty inwestycji. Kładki są atrakcyjną alternatywą dla przejść podziemnych, a niekiedy, w zależności od rodzaju przeszkody i ukształtowania terenu, wręcz jedynym możliwym wyborem.

CZYTAJ DALEJ >>

open