Home Builder Science GRUNTON NA BUDOWIE TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ
GRUNTON NA BUDOWIE TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ
0

GRUNTON NA BUDOWIE TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ

0
0

Ze względu na technologię drążenia tunelu przy użyciu maszyny drążącej TBM odpowiednio zaprojektowany GRUNTON okazał się doskonałym materiałem służącym do wypełnienia powstałych podczas drążenia przestrzeni, pomiędzy gruntem rodzimym a żelbetowymi elementami konstrukcji tunelu. 

Niniejszy artykuł przedstawia właściwości, rodzaje i korzyści z zastosowania mieszanek wypełniających GRUNTON oraz możliwości ich wykorzystania na przykładzie budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.  Co to jest GRUNTON GRUNTON to produkowane przez CEMEX Polska samozagęszczające się mineralne mieszanki służące do wypełniania różnego rodzaju wykopów, kanałów i zbiorników, a także wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym. Produkty GRUNTON mają ciekłą konsystencję, co gwarantuje ich idealne właściwości wypełniające. Mieszanki są samozagęszczalne – nie wymagają dodatkowych czynności w celu ich zagęszczenia, natomiast po stwardnieniu nie osiadają i zachowują w całej objętości jednorodne parametry zbliżone do zagęszczonego gruntu, stabilizacji lub chudego betonu (np. wskaźnik zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia, wskaźnik nośności CBR). Wytrzymałość na ściskanie w zależności od wariantu produktu waha się w przedziale od 0 do 10 MPa.

CZYTAJ DALEJ >>

 

open