Home Architecture Design DOMY JEDNORODZINNE. PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
DOMY JEDNORODZINNE. PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
0

DOMY JEDNORODZINNE. PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

0
0

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego 1 w zakresie projektowania niewielkich niskich budynków. Jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska.

Którzy wykonują samodzielnie pierwszy projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podręcznik może być również pomocą dla dyplomantów i absolwentów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę.

Materiał został tak ułożony, by wspomagać czytelnika w procesie decyzyjnym podczas wykonywania projektu:

  • na początku zamieszczono ogólne informacje dotyczące zasad wykonywania rysunków oraz wybrany zbiór przepisów prawnych koniecznych do zastosowania przy projektowaniu domu mieszkalnego jednorodzinnego,
  • w kolejnym rozdziale omówiono wstępne projektowanie układu konstrukcyjnego, które wykonuje się na etapie koncepcji architektonicznej,
  • następne rozdziały omawiają szczegółowo poszczególne elementy budynku od dachu do fundamentów, czyli w kolejności projektowania układu konstrukcyjnego,
  • w ostatnim rozdziale przedstawiono omówienie zawartości poszczególnych rysunków oraz opisu technicznego

„Książka wprowadza studenta w kolejne etapy procesu projektowania budynku jednorodzinnego, wskazuje przydatne przy tym akty prawne oraz podpowiada w jakiej kolejności powinny być konstruowane i zamieszczane w dokumentacji poszczególne rysunki. Niniejsza publikacja może korzystnie przyczynić się do ułatwienia procesu nauczania, w tym do ujednolicenia zakresu i formy ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego prowadzonych na różnych Wydziałach Budownictwa.”  –  Prof. dr. hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska

open