Home IT&BIM BIM DLA PEŁNEGO CYKLU ŻYCIA KOLEI
BIM DLA PEŁNEGO CYKLU ŻYCIA KOLEI
0

BIM DLA PEŁNEGO CYKLU ŻYCIA KOLEI

0
0

Nowe oprogramowanie OpenRail firmy Bentley Systems jako pierwsze rozwija BIM dla pełnego cyklu życia kolei. Dzięki połączonemu środowisku danych (CDE) OpenRail komponenty cyfrowe i kontekst cyfrowy łączą się na potrzeby korzyści z cyfrowych procesów prac dla infrastruktury kolejowej.

10 października 2017 r. podczas Konferencji Year in Infrastructure Dyrektor Generalny Bentley Systems, Greg Bentley przedstawił rozwiązanie OpenRail składające się z aplikacji i usług do kompleksowego planowania, projektowania, realizacji projektu i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Podstawą dla OpenRail jest połączone środowisko danych (CDE) firmy Bentley współdzielone przez usługi do współpracy ProjectWise i usługi operacyjne AssetWise, które obecnie w OpenRail łączą komponenty cyfrowe i kontekst cyfrowy za pomocą cyfrowych procesów prac. Aplikacje OpenRail będą obejmować OpenRail ConceptStation, dostępną obecnie do koncepcyjnego planowania i projektowania linii kolejowych; OpenRail Designer, dostępną od początku 2018 roku, służącą do szczegółowej inżynierii i projektowania 3D toru, linii napowietrznych, tuneli, mostów i związanej z nimi infrastruktury budowlanej, oraz AECOsim Station Designer do kompleksowego modelowania stacji kolejowych.

Greg Bentley powiedział: „Bentley Systems ma duże osiągnięcia w dostarczaniu wiodących w branży rozwiązań usprawniających realizację projektów i wydajność majątku trwałego dla najtrudniejszych projektów kolejowych na całym świecie. Większość aplikacji z naszego portfela jest wykorzystywana przy projektach kolejowych i rozwinęliśmy BIM dla kolei, w szczególności za pomocą naszej oferty Rail Track, optymalizacji korytarza kolejowego za pomocą Optram i za pomocą aplikacji ComplyPro do progresywnego zapewniania zgodności z wymaganiami dla kolejnictwa. Jednakże pomysł na te określone narzędzia do określonych zadań powstał przed naszym dążeniem to tego, co nazywamy obecnie cyfrowymi procesami prac, w których rezultaty prac inżynierskich mają być ponownie wykorzystywane w trakcie całego cyklu życia majątku trwałego.
Ponadto nasi użytkownicy będący inżynierami kolejnictwa byli przekonujący w tłumaczeniu nam, że linie kolejowe — bardziej niż jakiekolwiek inne elementy infrastruktury — są systemem połączonych komponentów, wymagającym systemowego podejścia od samego początku. Tak więc koleje stały się priorytetem dla naszej firmy jeśli chodzi o połączenie wszystkiego — industrializacji BIM na potrzeby realizacji projektów i wykorzystywania cyfrowego DNA na potrzeby wydajności majątku trwałego. W tym miejscu, mimo że mamy jeszcze przed sobą wiele zaplanowanych przystanków na drodze do aplikacji OpenRail, każdy projekt kolejowy i majątek trwały może korzystać z naszych CDE i usług cyfrowych procesów prac OpenRail — zaczynając rozwój swojej cyfrowej infrastruktury kolejowej na dowolnym „przystanku” OpenRail w dowolnej chwili”.

Połączone środowisko danych
Rozwiązanie OpenRail jest oparte na połączonym środowisku danych składającym się ze wspólnych usług ProjectWise i AssetWise skonfigurowanych specjalnie dla procesów prac inżynierskich dla systemów kolejowych. W trakcie realizacji projektu ProjectWise ułatwia współpracę między rozproszonymi zespołami inżynierskimi, koordynację uporządkowanych procesów prac i widoczność połączonego projektu. Na potrzeby OpenRail, AssetWise zapewnia usługi informacyjne o cyklu życia majątku trwałego dla odsyłania liniowego, sieciowego i geoprzestrzennego, wsparcia decyzji o konserwacji korytarzy, procesów prac kontrolnych i zarządzania niezawodnością i zmianami.

Usługi CDE OpenRail obejmują Components Center dla komponentów cyfrowych, ContextShare dla kontekstu cyfrowego, ComplyPro dla progresywnego zabezpieczania i ConstructSim Completions dla zapewniania dostępu do gotowości operacyjnej. ComplyPro to ugruntowany globalny lider na rynku kolejowym w kategorii zarządzania opartymi na współpracy systemami zapewniania zgodności z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa od etapu koncepcji do przekazania projektu. OpenRail rozszerza ten zakres do progresywnego zabezpieczania operacji i zapewniania zgodności z przepisami. ConstructSim Completions automatyzuje proces kontroli w celu przyspieszenia postępów systemów i walidacji gotowości systemów do skutecznego przekazania i zamknięcia projektu.

Komponenty cyfrowe
Components Center to usługa w chmurze Azure zawierającej biblioteki, które dopasowują, w obrębie różnych branży i aplikacji, semantyczne treści skatalogowanych komponentów, mogące zawierać dane o sprzedawcach, szczegóły produkcji, wymagania dla komponentów (na przykład specyfikacje i połączenia elektryczne), cechy niezawodności i obrazy wymagane do dokumentacji (na przykład widok 3D, plan, schematy). Komponent cyfrowy jest ponownie wykorzystywany w procesach prac BIM w modelowaniu projektowym, modelowaniu analitycznym, modelowaniu budowy i w rejestrach majątku trwałego—zaczynając od komponentu skatalogowanego, przez komponent wyprodukowany, po komponent zainstalowany i eksploatowany.

OpenRail Components Center rozpoczyna działanie z bibliotekami ogólnych komponentów kolejowych z odpowiednimi informacjami i z bibliotekami od istotnych dostawców, takich jak Siemens, ale ma być w założeniu utrzymywane i rozszerzane przez organizacje użytkowników.

Kontekst cyfrowy
Modelowanie rzeczywistości włącza kontekst cyfrowy do procesu prac nad infrastrukturą kolejową. Rozwiązanie ContextCapture firmy Bentley przetwarza fotografie cyfrowe i/lub skany laserowe wykonane przez drony albo urządzenia ręczne lub montowane na pociągach w celu stworzenia „siatki rzeczywistej” gotowej do prac inżynierskich, która dokładnie odzwierciedla nieustannie mierzone warunki korytarza kolejowego, obiektu lub stacji.
W trakcie szczegółowego projektowania siatka rzeczywista może być np. użyta do zbadania linii widzenia na potrzeby umieszczania sygnałów. Z uwagi na to, że siatka rzeczywista może być rejestrowana nieustannie, postępy w budowie mogą być śledzone i porównywane z oczekiwanymi postępami szczegółowego projektu. W trakcie eksploatacji siatka rzeczywista może być wykorzystywana do porównywania modelu 3D działającego obiektu z modelem projektu obiektu i służyć jako realistyczne środowisko 3D z hiperłączami do czujników zapewniających widoczność operacyjną i szkolenie w reagowaniu na sytuacje awaryjne.

OpenRail ConceptStation
Rozwiązanie OpenRail ConceptStation, możliwe dzięki komponentom cyfrowym i kontekstowi cyfrowemu OpenRail, w wyjątkowy sposób rozszerza możliwości BIM o koncepcyjne planowanie linii kolejowych i ich rozkładu. Pracując w środowisku projektowym 3D geokoordynowanej siatki rzeczywistej służącej jako kontekst cyfrowy dla korytarza kolejowego, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Components Center, aby przeciągać komponenty cyfrowe do projektu w celu szybkiego układania linii kolejowych, mostów, linii napowietrznych, sygnałów, tuneli itp. Posiadając informacje o terenie i informacje na temat komponentów cyfrowych, OpenRail ConceptStation może szybko obliczać ilości elementów kolejowych, takich jak tory, balast, legary przewody jezdne, liny nośne, wyposażenie, pokrycie mostów, beton i stal oraz prace ziemne wymagane na potrzeby projektu koncepcyjnego, i może interaktywnie opracować wstępne oszacowanie kosztów w celu oceny wykonalności. Wszystkie informacje projektowe, komponenty i kontekst zawarte w projekcie koncepcyjnym mogą być następnie ponownie wykorzystane w cyfrowym procesie prac w OpenRail Designer na potrzeby szczegółowego projektu infrastruktury kolejowej.

Cyfrowe procesy prac
W cyfrowych procesach prac dane zarejestrowane lub stworzone w jednym celu mogą być używane przez programy komputerowe w innych celach, co oszczędza czas, minimalizuje przeróbki i poprawia jakość danych w trakcie cyklu życia majątku trwałego. Cyfrowe procesy prac mogą również łączyć pracę różnych branż w celu dokonania dodatkowych postępów w zakresie realizacji projektu i wydajności majątku trwałego. Przykłady działań umożliwionych przez cyfrowe procesy prac obejmują rozważanie wariantów na etapie koncepcji, montażu, kontroli i produkcji. Każdy z tych procesów prac reprezentuje nowe możliwości dodania wartości do projektu przez inżynierów i ich pracę, która wykracza poza ich tradycyjną rolę w projekcie, oraz możliwość uwzględnienia wkładu w budowę, kontrole i eksploatację.
Postępy w cyfrowych procesach prac w OpenRail pomogą użytkownikom w osiągnięciu szybszych czasów realizacji, widoczności w całym systemie, gwarancji zgodności z wymaganiami i w usprawnieniu procesu decyzyjnego na etapie projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej.

Dowiedz się więcej o OpenRail tutaj

Fot. Bentley Systems

open