Home Builder Awards PAWEŁ WIERZBICKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
PAWEŁ WIERZBICKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
0

PAWEŁ WIERZBICKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017

0
0

Prezes Zarządu Schindler Polska Sp. z o.o. swoją aktywność zawodową rozpoczął w 1996 roku, podejmując pierwszą pracę w Boryszew S.A., potem jako konstruktor- projektant w firmie JW Construction.

Swoją aktywność zawodową rozpoczął w 1996 roku, podejmując pierwszą pracę w Boryszew SA, potem jako konstruktor – projektant w firmie JW Construction. W 2000 roku dołączył do zespołu firmy Hilti, w której z powodzeniem wprowadzał strategie sprzedaży dla powierzonej mu linii produktów. W 2005 r. rozpoczął pracę w firmie Schindler jako Project Manager. Od 2006 był Szefem Działu Serwisu i Modernizacji w regionie warszawskim. W 2007 r. został Szefem Serwisu na całą Polskę, a rok później objął stanowisko Dyrektora ds. Serwisu i został powołany jako prokurent firmy. W latach 2012–2014 doświadczeniem zdobytym w Polsce wspierał organizację w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jako Business Manager ds. Serwisu. Stanowisko Prezesa Zarządu Schindler Polska objął w 2014, wdrażając nową strategię rozwoju firmy, skutecznie prowadząc ją do osiągnięcia pozycji lidera i wzrostu wyników w każdym z kluczowych obszarów działalności. W swojej pracy kieruje się niezmiennie zasadami, które leżą u podstawy wdrożonej strategii – bezpieczeństwem, jakością, budowaniem wartości dla klienta, zaangażowaniem w rozwój ludzi oraz uczciwością i zaufaniem. Od czasu objęcia przez niego stanowiska Prezesa firma Schindler Polska odnotowała wzrost przychodów z działalności operacyjnej o ponad 25%, natomiast liczba rocznie dostarczanych i instalowanych urządzeń transportu bliskiego wzrosła o ponad 50%. Obecnie firma Schindler Polska jest niekwestionowanym liderem z ponad 30% udziałem w rynku, zatrudniając ponad 400 osób, posiadając ponad 10 000 urządzeń w konserwacji i największą sieć serwisową i monterską opartą na zatrudnionych pracownikach. Paweł Wierzbicki wprowadził do organizacji Schindler Polska nowoczesne rozwiązania cyfrowe, które w radykalny sposób zmieniły sposób funkcjonowania firmy oraz poziom obsługi klienta, inwestując w rozwiązania typu smart.

Wdrażając nową strategię rozwoju firmy, skutecznie poprowadził ją do osiągnięcia pozycji lidera i wzrostu wyników w każdym z kluczowych obszarów działalności.

 

open