Home Builder 4Young Architects GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2018
GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2018
0

GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2018

0
0

24 maja odbyła się Gala  BUILDER FOR THE FUTURE, podczas której ogłoszono laureatów Konkursu dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Uroczystość, wraz z towarzyszącymi jej warsztatami, była finałowym wydarzeniem programu edukacyjnego Builder For The Future.

Było intensywnie, interesująco i integrująco. W ramach Builder For The Future – programu zainicjowanego przez miesięcznik „Builder” i realizowanego wspólnie z partnerami branżowymi – w ciągu zaledwie roku przeprowadzono szereg działań mających na celu ułatwić młodym architektom i inżynierom budownictwa zawodowy start. Wykłady, ćwiczenia, panele dyskusyjne, debaty, konsultacje branżowe, case study na budowach, udział w konkursach oraz dostęp do fachowych publikacji – za pomocą całej palety form uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a jednocześnie poznawać realia zawodu i rynku. Była to edukacja na najwyższym poziomie – prowadzona przez wybitnych architektów i inżynierów, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Edukacja realizowana przy wsparciu wiodących firm w branży oraz najważniejszych organizacji środowiskowych. Udział we wspólnych spotkaniach, wydarzeniach pozwalał ponadto na integrację międzybranżową i międzypokoleniową, wymianę doświadczeń – mające niebagatelne znaczenie w kontekście efektywnej współpracy w budownictwie.

Obecnie programem Builder For The Future objętych jest ponad 10 tys. studentów i absolwentów, a ich liczba wciąż rośnie. W warsztatach Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa i Dzień Młodego Architekta każdorazowo brało udział kilkuset uczestników z całej Polski. Niesłabnącą frekwencją cieszy się organizowany od 2013 r. Konkurs dla Młodych Architektów, a popularność wśród początkujących inżynierów od początku zyskały wizyty studialne organizowane na najciekawszych budowach w Polsce. Duży rezonans tych wszystkich działań przekonuje, że Builder For The Future skutecznie wypełnia lukę pomiędzy teoretyczną fazą akademickiej edukacji a przyszłym praktycznym etapem wykonywania zawodu.

Zrealizowanie tak wielowątkowego i wielowarstwowego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zaangażowania branżowych partnerów. Builder For The Young Architects wspierały firmy: ABB, Berndorf Baderbau, CEMEX Polska, ES-System, King Klinker, PERI Polska, PONZIO Polska, PORTA KMI Poland, Saint-Gobain Building Glass Polska, Soudal, SSAB, Velux, WSC Witold Szymanik. Support zaś dla młodych inżynierów przez cały czas trwania programu Builder For The Young Engineers zapewniały: AEC Design, Aluprof, Budimex, Blitzmann, Blachy Pruszyński, Fundamental Group, EJOT Polska, CEMEX Polska, NDI, Mostostal Warszawa, Max Frank, PERI Polska, Warbud, Unibep. W projekty edukacyjne włączyły się również aktywnie organizacje środowiskowe, m.in. SARP, PZITB i PZITB Młoda Kadra, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, ECC BIM. Wszystkim wymienionym podmiotom i reprezentującym je osobom należą się podziękowania za wkład w dzieło kształtowania przyszłych pokoleń architektów i inżynierów.

Najlepsi wśród młodych inżynierów i architektów

Wydarzeniem finalizującym tę edycję Programu była Gala BUILDER FOR THE FUTURE, która odbyła się w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich, instytutów naukowych, organizacji branżowych, biznesu oraz studenci i absolwenci wydziałów architektury i budownictwa. Mecenat nad Galą objęła firma Blachy Pruszyński, która w zakończonej edycji partnerowała programowi Builder For The Young Engineers oraz Konkursowi dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Od początku swojego funkcjonowania Blachy Pruszyński stawia na młode, wykształcone kadry oraz działalność edukacyjną, dlatego zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne „Buildera” to proces naturalny, wynikający z długofalowej i świadomej polityki. Mecenasa podczas uroczystości reprezentował Kamil Pruszyński, Członek Zarządu Blachy Pruszyński, a zarazem młody inżynier. Warto dodać, że od nowej edycji firma dołącza do grona partnerów strategicznych całego programu Builder For The Future.

Punktem kulminacyjnym Gali było ogłoszenie zwycięzców V edycji Konkursu dla Młodych Architektów oraz I edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Nad wysokim poziomem konkursowych przedsięwzięć czuwało doborowe grono specjalistów – złożone z wybitnych architektów, inżynierów, przedstawicieli wiodących marek budowlanych – na czele z prof. dr. hab. inż. Leonardem Runkiewiczem. Celem obu konkursów była edukacja, konfrontacja młodych z zawodowymi realiami, wspieranie ich w twórczym rozwoju oraz promocja talentów. Oba także miały charakter dwuetapowy – w pierwszej fazie należało przygotować koncepcję lub projekt stanowiące rozwiązanie jednego z konkursowych zadań, w drugiej autorzy zakwalifikowanych prac dokonywali ich obrony podczas prezentacji przed członkami jury. Premiowano szczególnie oryginalność pomysłu, innowacyjne podejście do zadania konkursowego, a warunkiem sine qua non było uwzględnienie rozwiązań materiałowych i technologicznych wskazanych przez Partnerów programu Builder For The Future.

Startujący w Konkursie dla Młodych Architektów mieli do wyboru trzy zadania: opracowanie projektu koncepcyjnego pawilonu sezonowego poświęconego sztuce, koncepcji modernizacji i rewitalizacji istniejącej infrastruktury wodno-rekreacyjnej w wybranym mieście lub też koncepcji wieży bądź platformy widokowej z towarzyszącym jej pawilonem. Poszczególne zadania najlepiej wykonali i obronili: Aleksandra Stolz i Jose Martin Aguera (Uchwyć w kadrze), Aleksandra Przywózka i Piotr Łabęda (Rekreacja wodna w mieście), Daniel Małek (Ogród sztuki). Listę laureatów pozostałych nagród i wyróżnień publikujemy poniżej. Nad wyborem zwycięzców czuwała kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz, w następującym składzie: architekci Mariusz Ścisło, Rafał Barycz, Andrzej M. Chołdzyński, Włodzimierz Mucha, Robert Konieczny, Marcin Sadowski, Mirosław Nizio, Oskar Grąbczewski, Szymon Wojciechowski, Stanisław Deńko; oraz przedstawiciele firm partnerów programu Builder For The Young Architects.

Prezentacja nagrodzonych prac KDMA

Świetnie z wyzwaniami postawionymi przez organizatorów poradzili sobie również uczestnicy pierwszej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa, którzy mogli wybierać między dwoma zadaniami projektowymi – kładka pieszo-rowerowa, miejski garaż naziemny i jednym realizacyjnym – optymalizacja realizacji stropu żelbetowego. Młodzi inżynierowie zaimponowali interesującymi i przemyślanymi koncepcjami, dojrzałością prezentacji, odwagą w bronieniu swoich opracowań oraz znajomością nowoczesnych narzędzi ułatwiających proces modelowania i obliczeń. Laureatami pierwszych miejsc zostali: Mateusz Psiuk, Małgorzata Zielińska, Weronika Olczak i Martyna Lewek (Strop żelbetowy), Łukasz Kłos (Kładka pieszo-rowerowa), Michał Nikiel (Garaż naziemny wielokondygnacyjny). Przyznano również nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia (poniżej pełna lista laureatów). Oceny prac dokonała kapituła na czele z prof. dr. hab. inż. Marią Kaszyńską, w składzie: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, dr inż. Andrzej Garbacz, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, dr hab. EUR. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, dr inż. Marek Pańtak, dr inż. arch. Hubert Markowski, prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr inż. Marek Sawicki oraz przedstawiciele firm Partnerów programu Builder For The Young Engineers.

Prezentacja nagrodzonych prac KDMI

Mówiąc zarówno w przenośni, jak i dosłownie – opłacało się wziąć udział w zmaganiach. Pula nagród w każdym z konkursów wyniosła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oprócz tego firma WSC Szymanik w ramach KDMA oraz AEC Design i Pruszyński w ramach KDMI ufundowały nagrody specjalne. Trzeba też pamiętać o innego rodzaju benefitach wynikających ze znalezienia się na liście nagrodzonych. Każdy z laureatów jest objęty specjalnym programem promocyjnym, uwzględniającym m.in. prezentacje w specjalnej broszurze poświęconej zakończonym edycjom konkursów oraz na łamach kolejnych wydań „Buildera”. I wreszcie – wygrana w konkursie to najlepsza rekomendacja dla potencjalnych pracodawców.

Builder For The Future… ciąg dalszy

Oprócz rozwiązania Konkursu dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa Gala BUILDER FOR THE FUTURE obfitowała w szereg innych wydarzeń. Między innymi ogłoszony został pilotażowy ranking TOP 10 wydziałów architektury i wydziałów budownictwa, których studenci byli najbardziej aktywni w bieżącej edycji Builder For The Future. Brano pod uwagę udział w wydarzeniach programowych, ale również aktywność kół naukowych i ich inicjatyw, w których uczestniczył i nad którymi patronat sprawował miesięcznik „Builder”. W tym roku równorzędnie zostało wyróżnione pierwsze 10 uczelni, których studenci byli najbardziej aktywni. Wydziały Architektury: Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Politechnika Białostocka. Wydziały Budownictwa: Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska. Dziekani wymienionych uczelni odebrali specjalne certyfikaty.

Finalizacja bieżących edycji konkursów głównych nie oznacza wygaszenia programu Builder For The Future. Będzie on kontynuowany – już podczas Gali ogłoszono szóstą edycję Konkursu dla Młodych Architektów i drugą edycję Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Co ważne, do grona Partnerów programu dołączyły nowe firmy: Polbruk, H+H, Wiśniowski i Selena – oferujące najnowocześniejsze rozwiązania dla budownictwa oraz dysponujące znaczącym potencjałem szkoleniowym. Lista partnerów jest otwarta, miesięcznik „Builder” zaprasza do współpracy wszystkie firmy zainteresowane wsparciem młodej kadry w rozwoju zawodowym.

Do twórczej pracy zaprosił również jeden z partnerów programu BFF – firma CEMEX Polska, która ogłosiła konkurs na projekt okładki Raportu Zrównoważonego Rozwoju za lata 2017–2018. Prace konkursowe nawiązujące do produktów, realizacji bądź działalności społecznej firmy CEMEX można zgłaszać do 18 czerwca 2018 roku na adres: zaprojektuj.okładke@cemex.com. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 5 tys. zł, a szczegółowe wymagania konkursowe przedstawiła podczas gali Katarzyna Średzińska, Koordynator Zrównoważonego Rozwoju i CSR w firmie CEMEX.

Sukces nie rodzi się sam

Oprócz Gali Builder For The Future drugim istotnym punktem ostatnich w tym sezonie warsztatów Dzień Młodego Architekta i Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa były Wykłady Mistrzów pod hasłem „Sukces nie rodzi się sam”. Pięciu prelegentów, a wśród nich architekci, konstruktorzy, instalator/akustyk przedstawiło, na podstawie własnych doświadczeń, ciekawe przypadki interdyscyplinarnej współpracy. Celem tej części było uzmysłowienie młodym inżynierom i architektom, że projekt i realizacja to praca zespołowa, a efekt to wspólny sukces. O obszarach współpracy, relacjach, partnerstwie, symbiozie architektury i konstrukcji, współpracy branżowej i kompromisach opowiadali: profesor mostowiec Krzysztof Żółtowski, architekt i urbanista Tomasz Konior, architekt Oskar Grąbczewski oraz projektanci inż. Sławomir Pastuszka i inż. Paweł Lisiak.

Na uczestników warsztatów i gali czekała jeszcze jedna niespodzianka. Można było otrzymać wydany w tym roku przez PWB Media wyjątkowy album, w którym dr Rafał Barycz zaprezentował innowacyjne współczesne wille. Książka jest monografią pracy architektonicznej Biura Architektonicznego Barycz i Saramowicz z lat 1997–2017. Młodzi architekci mieli niecodzienną okazję, by uzyskać autograf oraz porozmawiać osobiście z dr. Rafałem Baryczem.

Po części oficjalnej odbyło się zamknięte spotkanie o szczególnym charakterze. Na temat kierunków dalszego rozwoju przedsięwzięć edukacyjnych w ramach programu Builder For The Future dyskutowali dziekani wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Z ustaleń wynika m.in., że w nowej edycji jeszcze większy akcent zostanie położony na BIM oraz interdyscyplinarną współpracę.

Większość przedsięwzięć nowej edycji Builder For The Future wejdzie w kluczową fazę dopiero po wakacjach, ale już dziś „Builder” zachęca młodych architektów i inżynierów do udziału w każdej z edukacyjnych propozycji i śledzenia na bieżąco informacji o nowych inicjatywach na swoich łamach, w serwisie buildercorp.pl oraz na profilach fb (4Young Architects, 4YoungEngineers).

Grzegorz Przepiórka

open