Home Biznes i Ludzie ZAPROJEKTUJ OKŁADKĘ RAPORTU
ZAPROJEKTUJ OKŁADKĘ RAPORTU
0

ZAPROJEKTUJ OKŁADKĘ RAPORTU

0
0

W kwietniu tego roku CEMEX Polska ogłosił konkurs na najlepszą okładkę Raportu Zrównoważonego Rozwoju za lata 2017-2018, który właśnie opracowuje. O idei konkursu, a także o tym, jakie znaczenie dla firmy ma wspomniana publikacja, opowiada Izabella Rokicka, Dyrektor Komunikacji i Public Affairs CEMEX Europa i Polska. 

Builder: CEMEX regularnie publikuje raporty Zrównoważonego Rozwoju, jednak nie wszyscy nasi czytelnicy rozumieją ideę tego typu publikacji. Czy może nam Pani wyjaśnić, czym taka publikacja jest?
Izabella Rokicka: Raporty Zrównoważonego Rozwoju to publikacje prezentujące wpływ organizacji na jej otoczenie oraz sposób, w jaki organizacja tym wpływem zarządza. Obecnie raporty społeczne stanowią oddzielną kategorię korporacyjnych publikacji, a coraz więcej firm decyduje się na prezentację danych pozafinansowych związanych z prowadzoną przez nie działalnością. Ponieważ takie publikacje zawierają szereg istotnych informacji, firmy przykładają dużą wagę do tego, co się w nich pojawia, przestając traktować taki materiał jako broszurę marketingową czy ulotkę, w której mogą się pochwalić działaniami sponsoringowymi. Odpowiadając na powyższe trendy, kolejne organizacje publikują raporty w oparciu o Międzynarodowy Standard Dotyczący Sporządzania Raportów Zrównoważonego Rozwoju wydany przez Global Reporting Initiative (GRI). Przyjęcie przez organizację dyscypliny raportowania zgodnie z GRI sprawia, że organizacja może porównywać wskaźniki, jakie osiąga w obszarze zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach, a także może zestawiać swoje wyniki z innymi raportującymi firmami. Z perspektywy czytelników może to potęgować wrażenie, że raporty społeczne różnych firm są do siebie podobne, ale to pozorne podobieństwo wynika z zastosowania Międzynarodowego Standardu GRI, który podnosi czytelność i przejrzystość tych publikacji.

A czym Raport Zrównoważonego Rozwoju jest dla firmy CEMEX?
I.R.: Raport Zrównoważonego Rozwoju traktujemy jako możliwość zaprezentowania naszej działalności z uwzględnieniem nie tylko perspektywy biznesowej, ale przede wszystkim aktywności wynikających z realizowanej przez naszą firmę strategii zrównoważonego rozwoju. W swoich raportach konsekwentnie uwzględniamy informacje o strategii firmy, a także sposobie, w jaki prowadzimy biznes i budujemy relacje z naszymi klientami. Dodatkowo prezentujemy w nich to, jak zarządzamy pracownikami i co, jako pracodawca, im oferujemy, jak staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko, a także jak angażujemy się społecznie w ważne dla naszych interesariuszy inicjatywy. Dla naszej firmy to publikacja, która stanowi element społecznej odpowiedzialności biznesu i zapewnia transparentną komunikację z szerokim gronem interesariuszy. Swoje raporty publikujemy w cyklu dwuletnim i robimy to już od 2010 roku. Raportowanie danych pozafinansowych traktujemy jako nasz „obowiązek” wobec otoczenia. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku naszej firmy poczucie obowiązku nie powstało w odpowiedzi na przepisy prawa, które nakładałyby go na naszą firmę, ale wynika ze sposobu, w jaki chcemy prowadzić swoją działalność i ma charakter dobrowolny.

Jak wygląda praca nad Raportem Zrównoważonego Rozwoju? Czy to wystandaryzowany proces, czy też jego przebieg co roku wygląda inaczej?I.R.: Staramy się, aby proces ten przebiegał w uporządkowany sposób zgodnie z przyjętym przez nas harmonogramem, dlatego też prace nad publikacją zaczynamy praktycznie rok przed ukazaniem się danego raportu. Zbieranie danych w organizacji, ich weryfikacja – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna – realizowana przez niezależnych audytorów, tworzenie treści, a także oprawy graficznej, to tylko niektóre składowe tego procesu, które świadczą o jego czaso- i pracochłonności. Przede wszystkim każdorazowo opracowanie treści raportu poprzedzamy spotkaniami dialogowymi z naszymi interesariuszami, które mają na celu zebranie ich oczekiwań co do zawartości i poruszanych w raportach tematów. Równolegle do zbierania oczekiwań zastanawiamy się, jak udoskonalić nasze publikacje, tak aby były czytelne, przejrzyste, a także prezentowały wysoki, merytoryczny poziom.

Czym Wasz kolejny raport będzie się różnił od poprzednich?
I.R.: Oprawa graficzna raportów, zwłaszcza publikacji charakteryzujących się dużą ilością informacji i danych liczbowych, ma znaczący wpływ na jej odbiór przez czytelników. W CEMEX szczególnie troszczymy się nie tylko o stronę merytoryczną naszej publikacji, ale też ich oprawę graficzną. Dlatego też w tym roku chcieliśmy zaprosić do opracowania okładki naszego raportu zdolnych architektów, urbanistów i fotografów. CEMEX Polska już od kilku lat wspiera młodych architektów, będąc mecenasem programu Builder For The Future, realizowanego przez magazyn „Builder”. W tym roku postanowiliśmy poszerzyć naszą współpracę i przygotowaliśmy konkurs, którego celem będzie wyłonienie najciekawszych graficznych propozycji, w tym, mamy nadzieję, przyszłej okładki naszego kolejnego raportu.

Czemu w tym roku zdecydowaliście się na taką nietypową formułę pracy nad oprawą graficzną Waszego raportu?
I.R.: Innowacyjności szukamy nie tylko w naszym biznesie i związanych z nim procesach produkcyjnych, ale też w takich działaniach, jak komunikacja z naszymi interesariuszami. Biorąc pod uwagę fakt, że przygotowanie raportu stanowi niemały wysiłek organizacyjny, chcemy go dobrze wykorzystać. Liczymy, że takie rozwiązanie wniesie do naszych prac nad raportem świeże i kreatywne spojrzenie spoza organizacji. Myślę, że jest to również doskonała okazja do promocji prac młodych, utalentowanych i kreatywnych architektów. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do zapoznania się z jego regulaminem oraz przede wszystkim do nadesłania swoich propozycji.

Edit. 18 czerwca br. Konkurs został przedłużony do 30 czerwca 2018 r.

(Fot. główna: arch. CEMEX)

open