Home Materiały i Technologie NIEPALNE STROPY I NADPROŻA
NIEPALNE STROPY I NADPROŻA
0

NIEPALNE STROPY I NADPROŻA

0
0

Odporność produktów na ogień powinna być jednym z podstawowych kryteriów wyboru materiałów, które posłużą do realizacji danej inwestycji.

Nadproża strunobetonowe oraz stropy to produkty, od których zależy stabilna konstrukcja całego budynku i jego bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru, dlatego firma POZBRUK przywiązuje szczególną wagę do badań i atestów. Wszystkie produkty budowlane firmy  POZBRUK, w tym strunobetonowe nadproża i stropy oraz keramzytobetonowe pustaki ścienne, posiadają najwyższą klasę A1 oraz szereg dodatkowych badań mających potwierdzić prawidłowe zachowanie materiału w przypadku kontaktu z ogniem. – Przed wypuszczeniem produktu na rynek przeprowadzamy badania ogniowe w Instytucie Techniki Budowlanej w Pionkach. Zwracamy w nich uwagę nie tylko na palność materiałów, ale i na dymotwórczość, wydzielanie substancji niebezpiecznych podczas pożaru, wydzielanie ciepła czy rozprzestrzenianie się płomienia – wyjaśnia Arkadiusz Sucharski, kierownik działu badań i rozwoju POZBRUK, Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wysoka nośność ogniowa
Produkty POZBRUK o specjalnym zastosowaniu, takie jak nadproża strunobetonowe czy ściany ogniowe, posiadają również dodatkowe badania, które potwierdzają ich ognioodporność i informują, jakie parametry REI dany produkt spełnia. Przed dopuszczeniem belek strunobetonowych do sprzedaży produkt w każdej z długości przechodzi szereg badań mających na celu sprawdzenie zachowania w przypadku długotrwałego kontaktu z ogniem. I tak na przykładzie podwójnego nadproża strunobetonowego NSB140 możemy prześledzić proces wytrzymałości materiału. Podwójne nadproże strunobetonowe o długości 4,8 metra w trakcie badania było poddawane działaniu ognia pod obciążeniem. Wynik badania to aż 60 minut odporności ogniowej, nośności, szczelności i izolacyjności. Takie elementy doskonale nadają się do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, gdzie parametr ognioodporności ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo i życie ludzi. W tym czasie graniczne ugięcie belki nie zostało przekroczone, a mimo odspojeń betonu zbrojenie metalowe znajdujące się w środku w żaden sposób nie zostało naruszone.

Elewacje na medal
Elementy, które stanowią istotny element konstrukcji budynku lub elewacji, tak jak ma to miejsce w przypadku elewacji budynku Bałtyk w Poznaniu, również muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe. Cała elewacja biurowca, wykonana w zakładzie POZBRUK w Sobocie, została poddana badaniom ogniowym. W Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach zostało przeprowadzone badanie w zakresie odpadania elewacji w przypadku pożaru. Elewacja spełniła kryteria normy i wymagane parametry EI 60 (szczelność, izolacyjność), co zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Warto mieć świadomość, że to właśnie w pierwszych minutach po wystąpieniu pożaru ważą się losy budynku, dlatego należy uważnie czytać opisy klasyfikacji ogniowej na wyrobach i sięgać tylko po produkty atestowane, sprawdzonych producentów.

Arkadiusz Sucharski
Kierownik działu badań i rozwoju POZBRUK
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji


REI to parametry, które są określane w minutach. R dotyczy nośności ogniowej, E – szczelności, a I – izolacyjności. Stan graniczny R to taki moment, w którym element na skutek utraty stateczności czy odkształceń przestaje spełniać swoją funkcję. E, czyli stan graniczny szczelności ogniowej, bada moment, w którym produkt przestaje spełniać swoją funkcję związaną ze szczelnością i zaczyna przepuszczać gazy, gorące pary czy płomienie. Z kolei parametr I definiuje moment, w którym element przestaje spełniać funkcję oddzielającą wskutek przekroczenia granicznej temperatury. Biorąc pod uwagę te wszystkie parametry, podczas badania jesteśmy w stanie określić, jak długo dany element jest w stanie stawiać odpór ogniowi. Na przykład podczas próby ogniowej dla belek nadprożowych NSB 71 i NSB 110 z obciążeniem parametr REI wynosi 45, co oznacza, że jej odporność na ogień, szczelność i izolacyjność to aż 45 minut!

 

open