Home IT&BIM BENTLEY SYSTEMS PRZEJMUJE FIRMĘ SYNCHRO SOFTWARE
BENTLEY SYSTEMS PRZEJMUJE FIRMĘ SYNCHRO SOFTWARE
0

BENTLEY SYSTEMS PRZEJMUJE FIRMĘ SYNCHRO SOFTWARE

0
0

Bentley Systems, Incorporated ogłosił przejęcie firmy Synchro Software z siedzibą w Londynie, lidera i twórcy rynku oprogramowania do modelowania budowy 4D, umożliwiającego układanie harmonogramu i zarządzanie projektem.

Oprogramowanie Synchro, „oś czasu przedsięwzięcia projektowego”, jest wykorzystywane na całym świecie, szczególnie w projektach budynków oraz infrastruktury lądowej. Przejęcie poszerza ofertę rozwiązań ProjectWise firmy Bentley dla branży budowlanej, która już teraz obejmuje komponent ConstructSim — wiodącą aplikację do modelowania budowy 4D w zakresie realizacji projektów zakładów przemysłowych. Dzięki zarządzaniu projektem budowlanym w 4D korzyści wynikające z wykorzystania BIM mogą objąć realizację projektu infrastrukturalnego oraz cykl życia przedsięwzięcia projektowego, ponieważ tradycyjnie niepowiązane procesy pracy ulegają cyfryzacji.

Silny rozwój firmy Synchro od momentu wprowadzenia na rynek w 2007 roku oprogramowania Synchro PRO zbiegł się z rosnącym wykorzystaniem BIM w procesach prac projektowych, które jednak nie obejmują strategii planowania budowy, układania harmonogramu i zarządzania projektem. W przypadku londyńskiej linii Crossrail oprogramowanie do budownictwa cyfrowego Synchro uzupełniło portfolio aplikacji BIM i środowisko CDE dzięki innowacyjnemu zastosowaniu tworzenia pakietów prac w oparciu o technologię pracy w chmurze iModel firmy Bentley Systems. Budowa linii Crossrail, największego europejskiego projektu budowlanego w tym okresie, dobiega właśnie końca — w zaplanowanym czasie i w ramach budżetu. Oprogramowanie Synchro stało się standardem dla najlepszych firm budowlanych , wykorzystujących BIM podczas realizacji projektów. Konferencja 4D Digital Construction 2018 zorganizowana w Amsterdamie przez firmę Synchro zgromadziła liderów w branży budownictwa infrastrukturalnego z 18 krajów, w tym przedstawicieli firm Royal BAM Group, Mortenson Construction, Robins & Morton, Shanghai Construction No. 4 Group, Skanska UK oraz Larsen & Toubro, którzy podczas prezentacji przedstawili korzyści płynące z innowacyjnego zastosowania modelowania budowy 4D w oprogramowaniu Synchro.

W przypadku realizacji projektów przemysłowych, charakteryzujących tzw. kontraktami EPC (engineer-procure-construct), zintegrowane procesy są już normą, co wiąże się z wykorzystaniem cyfrowych procesów pracy zapewnianych przez aplikację ConstructSim do zaawansowanego tworzenia pakietów prac. Jednakże w projektach budowli naziemnych oraz infrastruktury lądowej – niezależnie od postępów w BIM w zakresie prac projektowych i inżynierskich – powszechne kontraktowanie typu „projekt/przetarg/budowa” zinstytucjonalizowało wykorzystanie niepowiązanych ze sobą procesów, co przyczyniło się do odizolowania planowania budowy od danych geometrii i danych BIM.

  • Konstruktorzy podlegają ograniczeniom niezależnych programów do planowania i układania harmonogramów, które nie zapewniają cyfrowy wglądu w informacje inżynierskie dostępne w osobnym środowisku 3D BIM.
  • Planowanie budowy zazwyczaj jest zbyt mało dokładne na poziomie planowania wstępnego, a także pozbawione istotnych szczegółów oraz możliwości badania różnych alternatyw kolejności wykonywania prac budowlanych, aby zminimalizować ryzyko zmienności harmonogramu.
  • Konstruktorzy co do zasady muszą tworzyć własne, niezależne modele 3D wyłącznie do celów budowy, pomijając przy tym rezultaty BIM, które w następstwie tego – mimo zawartych w nich informacji inżynierskich — nigdy nie będą dokładnie odzwierciedlać rzeczywistych warunków powykonawczych na potrzeby dalszej eksploatacji i konserwacji obiektu.

W oprogramowaniu Synchro rezultaty 3D BIM są powiązane z wymiarem czasowym 4D, co za pośrednictwem cyfrowych procesów pracy umożliwia wewnętrzną i realistyczną synchronizację strategii budowy, struktury podziału prac, harmonogramu, kosztów, materiałów, logistyki łańcucha dostaw i postępów. Modelowanie budowy 4D w oprogramowaniu Synchro odpowiednio uwzględnia pozostałe zmienne etapu budowy (czynnik ludzki, materiały, wyposażenie, konstrukcje tymczasowe i przestrzeń) w celu zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej i przewidywalnej realizacji projektu. Oprogramowanie Synchro zapewnia możliwość wewnętrznego układania harmonogramu CPM, choć użytkownicy mogą również korzystać z zewnętrznych harmonogramów projektu.

Przez synchronizację zmian wynikających z BIM, harmonogramu i/lub warunków terenowych oprogramowanie Synchro zapewnia lepszy wgląd zarówno w dane projektowe, jak i w projekt, przyspieszając i ułatwiając komunikację oraz analizowanie wpływu zmian na cały proces realizacji projektu. Dzięki temu użytkownicy oprogramowania Synchro mogą również porównywać alternatywne strategie budowy, nawet na wczesnych etapach procesu projektowania i przetargu, a także oceniać wykonalność i wydajność różnych wariantów, uzyskując wgląd zapewniający najlepsze możliwe wyniki budowy.

Dzięki zintegrowaniu modelowania budowy 4D w oprogramowaniu Synchro ze środowiskiem CDE platformy ProjectWise niespotykane dotąd postępy w cyfrowych procesach pracy mogą przynieść korzyści podczas realizacji projektu infrastrukturalnego. Po raz pierwszy synchronizacja zmian umożliwia zagwarantowanie, że rezultaty BIM będą uwzględniać zmiany powstałe podczas budowy, ujednolicając cyfrowe modele inżynierskie odzwierciedlające etapy projektowania, budowy i eksploatacji w celu zwiększenia wydajności projektu oraz majątku trwałego.  Ponadto w przypadku projektów infrastruktury lądowej cyfrowe procesy pracy w zakresie inżynierii projektowej umożliwiają automatyzację bezpośrednich relacji między cyfrowymi modelami inżynierskimi projektu, nieustannie monitorowanymi zmianami w modelu cyfrowym warunków na placu budowy przed rozpoczęciem projektu oraz w jego trakcie oraz urządzeniami które kontrolują pozycję sprzętu budowlanego przesyłając informacje zwrotne o warunkach powykonawczych.

 

open