Home Firmy PERI – KRATOWNICE DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO
PERI – KRATOWNICE DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO
0

PERI – KRATOWNICE DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

0
0

Pierwszym produktem PERI, wprowadzonym na rynek w 1969 r., był drewniany dźwigar kratowy VT 70, który później został wykorzystany jako element konstrukcyjny deskowania VARIO. Po 15 latach stosowania dźwigar VT 70 został zastąpiony produkowanym do dzisiaj, powszechnie znanym i cenionym drewnianym dźwigarem kratowym GT 24. Pierwsze stalowe kratownice o większych rozpiętościach pojawiły się w Polsce wraz z projektem wózków deskowaniowych do betonowania płyty pomostowej Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie.

Były to płaskie kratownice o pasach wykonanych z dźwigarów podwalinowych HDT, stosowanych w systemie podpór wysokonośnych PERI HD 200. Krzyżulce, słupki kratownic wraz ze stopkami mocującymi skratowania do pasów oraz stężenia poprzeczne były elementami specjalnymi, opracowanymi indywidualnie dla tego projektu. Kilka lat później, w wyniku praktycznych doświadczeń w kolejnych projektach, elementy płaskich kratownic ustandaryzowano i stały się one częścią systemu inżynieryjnego PERI VARIOKIT stosowanego na całym świecie. Praktyczne doświadczenia ze stosowania tych elementów wykazały pewne mankamenty użytkowe systemu. Był to między innymi znaczny ciężar jednostkowy zmuszający do stosowania dźwigów o dużej nośności czy też pracochłonne połączenia śrubowe dźwigarów HEB w kratownicach VARIOKIT. Kilka lat temu PERI rozpoczęło prace rozwojowe nad nowym systemem kratownic, który miał zachować zalety i wyeliminować niedogodności użytkowe dotychczas stosowanych systemów. W wyniku tych prac powstał system kratownic podporowych o rozpiętości do 40 m i dużej nośności – PERI VRB.

Kratownice VRB

Nowoczesne realizacje budowlane umożliwiają stosowanie różnych konstrukcji podporowych i nośnych – terminowo i z uwzględnieniem takich aspektów, jak opłacalność, bezpieczeństwo oraz trwałość. Łatwe w użyciu, zoptymalizowane systemy modułowe projektuje się pod kątem ekonomiczności rozwiązań, czyli wysokiego wykorzystania konstrukcji przy równoczesnym spełnieniu wszystkich technicznych wymagań stawianych rusztowaniom podporowym przeznaczonym dla budownictwa inżynieryjnego. Najsilniejszy nacisk kładzie się na wykorzystanie możliwie jak największej liczby standardowych elementów konstrukcyjnych, przystosowanych do wszechstronnych zastosowań. Mając na uwadze powyższe cechy, inżynierowie PERI stworzyli zestaw inżynieryjny VARIOKIT, którego rozszerzeniem w zakresie podparć o rozpiętości od 20 do 40 m są właśnie kratownice VRB.

Odpowiednio dobrane profile pasów i połączenia konstrukcyjne kratownicy pozwoliły na uzyskanie dużej nośności i sztywności przy niskiej masie jednostkowej kratownicy, wynoszącej ze stężeniami poprzecznymi i połaciowymi ok. 200 kg/m. Równocześnie osiągnięto bardzo wysoką nośność konstrukcji, co pozwala na budowanie ekonomicznych kratownic o rozpiętościach od 20 do 40 m. Wysuwane teleskopowo końcówki ram podporowych VRB, z regulacją w zakresie od 0 do 0,75 m każda, pozwalają na bezstopniowe dobranie długości kratownicy, w tym dopasowanie do podpór ustawionych w skosie od 63,4° do 90° do osi kratownic. Dodatkowe systemowe elementy stabilizujące ramy podporowe umożliwiają bezpieczny montaż kratownic w spadkach podłużnych i poprzecznych o nachyleniu do 7%. Takie rozwiązanie wytycza zupełnie nowe standardy konstruowania rusztowań podporowych o znacznych rozpiętościach, zmniejszając nakłady pracy podczas montażu kratownic na podporach o skomplikowanej geometrii. Moduły typowych i pośrednich ram VRB o długościach L=1,50 / 3,00 / 4,50 / 6,00 m są dodatkowo dopasowane do zakresów wysuwu ram podporowych, co czyni system bardzo uniwersalnym i łatwym w dopasowaniu do założonych długości realizowanych przęseł mostowych. Ponad 80% połączeń konstrukcyjnych w kratownicach VRB to połączenia sworzniowe, bardzo szybkie i łatwe w montażu. Dodatkowo kontrola wykonanych połączeń jest bardzo szybka i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, czyniąc ten system również bardzo bezpiecznym podczas montażu i użytkowania. Stateczność i zabezpieczenie na działanie sił poziomych (np. wpływ parcia wiatru) zapewniają stężenia poprzeczne i połaciowe budowane z układu systemowych słupków oraz systemowych ściągów DW 15 oraz DW 20 z łącznikami węzłowymi. Przedstawione powyżej zalety potwierdzają, że system kratownic VRB został zaprojektowany z wykorzystaniem doświadczeń praktycznych, które kładą szczególny nacisk na efektywność i oszczędność, jak również bezpieczeństwo użytkowania. Dowodem na to są wspólne realizacje i zadowolenie naszych klientów ze stosowania systemu.

Zastosowania na świecie

Kratownice VRB zostały pierwszy raz zaprezentowane publicznie w kwietniu 2013 roku na jednych z największych na świecie Targach Maszyn Budowlanych BAUMA w Monachium. Prezentacja spotkała się dużym zainteresowaniem specjalistów branżowych, w tym szczególnie inżynierów mostownictwa. W tym samym roku kratownice VRB zostały użyte po raz pierwszy na budowie – podczas przebudowy mostu w pobliżu Aten w Grecji. Kolejnym projektem z wykorzystaniem kratownic VRB była budowa mostu T4 w ciągu autostrady A7 Korynt–Kalamata w Grecji. Most o całkowitej długości równej 390 m jest podzielony konstrukcyjnie na dwie części. 1/3 długości od strony północnej zaprojektowano jako ustrój z betonu sprężonego z dwoma dźwigarami o przekroju skrzynkowym. Na potrzeby skrajnego przęsła o długości 54 m żelbetowej części ustroju międzynarodowy zespół greckich i niemieckich inżynierów PERI zaprojektował rusztowanie podporowe złożone z kratownic VRB o długości L=22,5 m, ustawionych na wieżach w systemie PERI VST (rys. 2.). Ukształtowanie terenu w znacznych spadkach i dużych różnicach wysokości pod obiektem poważnie utrudniało wykonanie klasycznego, stacjonarnego rusztowania podporowego. Rozwiązanie z kratownicami VRB ograniczyło ingerencję w podłoże tylko do stref pod wieżami podporowymi i pozostawiło przestrzeń na drogę technologiczną dla transportu ciężkich i wielkogabarytowych ładunków na budowę. Kolejnym przykładem pokazującym możliwości systemu jest budowa mostu na rzece Mur w ciągu drogi ekspresowej S35 w Austrii. Nowy most liczący 406 m długości budowany w okolicy Frohnleiten jest ważnym elementem modernizowanej trasy pomiędzy węzłami Bruk/Mur i Graz. Pomimo 40-metrowych rozpiętości dwóch przęseł nurtowych najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie kratownic VRB o rozpiętości L = 37,0 m, opartych na wysokonośnym rusztowaniu stacjonarnym (rys. 3.). Ogromną zaletą wybranego rozwiązania okazał się nieznaczny ciężar scalonych par kratownic, co pozwoliło na zastosowanie typowego żurawia samochodowego. Proces podnoszenia i montażu konstrukcji nad przeszkodą wodną został zoptymalizowany pod kątem poniesionych kosztów i czasu niezbędnego do wykonania prac. W kolejnych latach kratownice VRB znalazły wiele różnych zastosowań, w tym jako elementy skomplikowanych konstrukcji podporowych i rusztowaniowych, np.: • kratownice VRB jako główne dźwigary podporowe platformy roboczej i deskowania do betonowania głowicy podpory mostu w Portugalii; • most technologiczny z kratownic VRB nad czynną wielopasmową jezdnią drogową (rys. 4.), stanowiący podbudowę rusztowań roboczych do prac remontowych pylonu mostu Willemsbrug w Rotterdamie w Holandii.Mając tak bogaty portfel doświadczeń oraz pełną analizę możliwości nowego systemu kratownic, firma PERI mogła z pełną świadomością zaproponować i zrealizować kolejny obiekt mostowy o średniej rozpiętości przęseł, ale tym razem już w Polsce.

Pierwsze zastosowanie kratownic VRB w Polsce

Dwujezdniowy obiekt zaprojektowano w formie dwóch niezależnych monolitycznych ustrojów nośnych o sprężonym, dwubelkowym przekroju poprzecznym. Ustroje o całkowitej długości teoretycznej równej LT = 160,0 m są podzielone na sześć przęseł o rozpiętościach odpowiednio 23,0 + 4 x 28,5 + 23,0 m (rys. 6.). Obiekt jest położony na podmokłym terenie, po którym przebiega droga gminna i ciek wodny o nazwie Wilczy Kanał. Przeszkody terenowe i trudne warunki gruntowe, uniemożliwiające podparcie na standardowych rusztowaniach stacjonarnych oraz powtarzalność budowanych przęseł, skłoniły wykonawcę do poszukiwania innych rozwiązań. Najlepszy okazał się wybór rusztowania podporowego o rozpiętości przęsła równej 20,5 lub 25,5 m, które zostanie podparte na fundamentach stałych podpór mostu, bez podpór pośrednich w przęśle. Po analizach techniczno-ekonomicznych kilku różnych rozwiązań technicznych najlepszą i wybraną przez wykonawcę okazała się propozycja PERI z kratownicami VRB na tarczach podporowych o dużej nośności w systemie PERI VST (rys. 5.). Niewielki ciężar, modułowość segmentów kratownic oraz prostota i szybkość montażu połączeń sworzniowych przekonały wykonawcę do tego rozwiązania. Konstrukcja mostu została po długości podzielona na trzy dwuprzęsłowe sekcje betonowania. Przyjęto naprzemienne betonowanie kolejnych sekcji obu ustrojów nośnych i przekładanie deskowań oraz rusztowań podporowych pomiędzy sąsiednimi nitkami. Podstawowe cechy kratownic VRB – szybkość montażu i możliwości adaptacyjne – doskonale wpisały się w potrzebę wielokrotnego przestawiania zespołów kratownic pomiędzy kolejnymi sekcjami betonowania oraz różną długość przęseł skrajnych i pośrednich (odpowiednio 23,0 i 28,5 m). Ostatecznie zaprojektowano zespoły kratownic VRB o długościach 20,5 oraz 25,5 m. Konstrukcje obu typów kratownic tak dobrano modułami, aby każda modyfikacja pomiędzy rozpiętościami 20,5 i 25,5 m była prosta i szybka. W przekroju poprzecznym rusztowanie podporowe składało się z 6 płaskich kratownic VRB, rozmieszczonych i stężonych ze sobą w zespołach po 3 pod każdą z dwóch belek żelbetowego ustroju nośnego. Obecnie most M-8 jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia prac żelbetowych przewidziany jest na III kwartał bieżącego roku.

Podsumowanie

Współczesne realizacje obiektów mostowych wykonywanych w ciągu nowo budowanych dróg ekspresowych i autostrad wymagają od wykonawców umiejętności rozwiązywania skomplikowanych zadań inżynierskich, a od dostawców rusztowań podporowych i deskowań – przygotowywania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Często nie wystarcza kombinacja dotychczasowych rozwiązań i technologii, konieczne jest opracowanie zupełnie nowego, bardziej wytrzymałego, szybszego w montażu i tańsze go w eksploatacji systemu rusztowań. Przedstawione przykłady praktycznego zastosowania systemu kratownic podporowych PERI VRB dowodzą słuszności takiego podejścia. Potwierdzają również techniczne możliwości dopasowania się do nieograniczonych niemal wymagań realizacyjnych, które stawiane są wykonawcom obiektów inżynierskich. Ekonomiczne wykorzystanie materiału, szybkie dopasowanie długości oraz bezpieczeństwo czynią kratownice VRB niezawodnym i bezkonkurencyjnym systemem na rynku.

 

______________________________________________________________

Oferta PERI dla budownictwa infrastrukturalnego Kratownice VRB – efektywne rusztowanie przęseł o średniej rozpiętościPERI dysponuje kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji projektów o najwyższym stopniu skomplikowania.
Wspieranie naszych klientów i towarzyszenie im przy realizacji wyjątkowych zadań to nasza codzienność: jesteśmy z nimi w trakcie wykonywania obiektów o futurystycznych kształtach, na olbrzymich placach budowy, przy wznoszeniu budowli o złożonej geometrii lub układzie statycznym, wymagających projektach mostowych i tunelowych oraz pracochłonnych modernizacjach.Plac budowy to nasz drugi dom – niezależnie od jego położenia na mapie świata.

 

 

open