Home News SPAWANIE GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
SPAWANIE GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
0

SPAWANIE GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH

0
0

Mostostal Kraków SA w 2017 roku utworzył nowy dział, którego zadaniem jest realizacja projektów w branży gazociągów przesyłowych.

Rosnąca liczba przetargów na rynku gazociągów strategicznych w Polsce stwarza ogromne możliwości rozwoju spółki w tej gałęzi przemysłu. Chcąc współuczestniczyć w projektach budowy gazociągów strategicznych, firma powołała nową komórkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonawstwo robót w tej branży. Proces wdrożeniowy rozpoczął się w maju ubiegłego roku. Ten czas pozwolił na zbudowanie solidnego zaplecza sprzętowego, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz zdobycie koniecznych kwalifikacji. Spółka zainwestowała w zakup urządzeń spawalniczych pozwalających na zmechanizowane i ręczne spawanie gazociągów; spawalnic; dźwigu bocznego DRESSTA SB 85 (ruroukładacza); środków transportu
(m.in. samochód zadaniowy STAR 266 z wyposażeniem HDS); centrowników wewnętrznych DN1000 oraz zewnętrznych DN1000; kompletu głowic zautomatyzowanego spawania; mechanicznej ukosowarko-przecinarki; wykonanie kabin spawalniczych oraz osprzętu pomocniczego, tj. podgrzewaczy pierścieniowych, pozycjonerów zewnętrznych. Do ważnych zadań należało pozyskanie zasobów kadrowych oraz wyszkolenie ich. Kadra ma aktualne uprawnienia spawaczy i operatorów urządzeń zautomatyzowanych UDT oraz świadectwa kwalifikacji dla Grupy III w zakresie eksploatacji i dozoru.

Realizacje

Pierwszy projekt Mostostal Kraków realizował w konsorcjum z firmą BUDIMEX SA – budowa 33 km gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Czeszów–Kiełczów. Obecnie spółka wykonuje inwestycję dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Celem projektu jest budowa gazociągu Zdzieszowice–Wrocław o długości około 130 km, ciśnieniu
8,4 MPa i średnicy nominalnej 1000 mm. Prace związane ze spawa
niem liniowym wykonywane przez Mostostal Kraków, realizowane są przy użyciu 7 kabin spawalniczych oraz 7 spawalnic. Zakupiony sprzęt pozwala na orbitalne zmechanizowane spawanie rur o średnicy DN1000. System ten składa się z głowicy – traktorka poruszającego się po obwodzie rury – oraz wysokowydajnego źródła spawalniczego. Spawanie orbitalne warstw wypełniających odbywa się metodą 136 (MAG) przy użyciu dodatkowego materiału, jakim jest drut proszkowy. Mostostal Kraków realizuje zadanie przy użyciu 12 głowic. Złącze spawne wykonywane jest przez dwóch operatorów jednocześnie. Mostostal Kraków wykonuje prace jako podwykonawca firmy
IDS-BUD SA.

Wymogi jakościowe

Branża gazociągów jest bardzo wymagająca pod względem jakościowym. Inwestor stawia wykonawcom bardzo wysokie wymagania dotyczące m.in. prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością, zgodności wykonanych prac z wymaganiami dyrektyw unijnych, norm oraz ochrony środowiska. Nad całym procesem spawalniczym nadzór pełni KJ Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Wdrożenie technologii spawania obejmuje wykonanie złączy spawanych w metodach 135/136, 141/111 oraz 141/136 zgodnie z normą PN-EN 15614-1 i wymaganiami spawalniczymi OGP GAZ-SYSTEM SA. Spawanie gazociągów charakteryzuje się pracą na otwartej przestrzeni, przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Operatorzy oraz spawacze wykonują złącza w wentylowanych kabinach spawalniczych. Kabiny te zostały wykonane i wyposażone przez Mostostal Kraków.

_____________________________________

Marcin Kulik Dyrektor Zespołu Spawania Gazociągów Mostostal Kraków SA Zaostrzone procedury spawania gazociągów wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu spawalniczego oraz dostosowania parametrów spawania w celu wykonania złączy o wymaganej jakości. Każda ze spoin poddawana jest badaniom nieniszczącym
w zakresie badań radiograficznych, ultradźwiękowych oraz wizualnych. Proces wymaga ciągłej kontroli parametrów, aby zachować wymaganą jakość.

open