Home News OBSŁUGA PARKINGÓW W SYSTEMIE RACS 5
OBSŁUGA PARKINGÓW W SYSTEMIE RACS 5
0

OBSŁUGA PARKINGÓW W SYSTEMIE RACS 5

0
0

Pośród wielu funkcji związanych z kontrolą dostępu i automatyką budynkową, system RACS 5 oferuje również możliwość kompleksowej obsługi parkingów. W najprostszym wariancie obsługa parkingu może być realizowana, jako zwykła kontrola przejścia, w której wjazd i wyjazd na parking jest uzyskiwany przez odczyt identyfikatora zbliżonego do czytnika umieszczonego w zasięgu ręki kierowcy.

W miejsce zwykłego czytnika zbliżeniowego można zastosować czytnik dalekiego zasięgu (UHF), nadajnik radiowy (pilot) z odbiornikiem posiadającym wyjście Wiegand lub czytnik z funkcją identyfikacji przez Bluetooth (np. MCT80M-BLE lub MCT88M-IO). W tym ostatnim przypadku identyfikacja użytkownika następuje z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon) z aplikacją Roger Mobile Key dostępnej w wersji na system Android oraz iOS i może odbywać się w odległości do 10 m.

Identyfikacja samochodów może również następować poprzez odczyt numerów rejestracyjnych samochodów. Wariant ten wymaga zastosowania kamery Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZSWG/P, która jest podłączona do kontrolera dostępu i współpracuje z nim bez pośrednictwa serwera. Standardowe kontrolery dostępu serii MC16-PAC oferują możliwość kontroli liczby samochodów znajdujących się na parkingu i wyświetlanie ilości wolnych miejsc a także sygnalizację braku wolnych miejsc w przypadku, gdy ilość samochodów osiągnęła górny limit.

Bardziej zaawansowaną funkcjonalnie obsługę parkingu można uzyskać przy pomocy kontrolerów serii MC16-AZC, które oferują dodatkowo m.in. możliwość ustawienia indywidualnych ilości wjazdów na parking przysługującym wybranym użytkownikom jak i limitów grupowych, które są przydzielone poszczególnym najemcom budynku współużytkującym ten sam parking.

open