Home Architecture Design PROJEKTY ŚWIATA – ESPAI BARCA 4D
PROJEKTY ŚWIATA – ESPAI BARCA 4D
0

PROJEKTY ŚWIATA – ESPAI BARCA 4D

0
0

Oprogramowanie Synchro firmy Bentley – oparte na chmurze rozwiązanie do modelowania budowy w 4D – zostanie wykorzystane do gruntownej renowacji stadionu piłkarskiego Espai Barça, który należy do hiszpańskiego klubu FC Barcelona. Po zakończeniu prac obiekt pomieści ponad 100 000 kibiców.

Oprogramowanie Synchro, „oś czasu przedsięwzięcia projektowego”, jest wykorzystywane na całym świecie, szczególnie w projektach budynków oraz infrastruktury lądowej. Opracowane zostało przez firmę Synchro Software z siedzibą w Londynie, która w czerwcu br. została przejęta przez Bentley Systems. Przejęcie poszerza ofertę rozwiązań ProjectWise firmy Bentley dla branży budowlanej, która już teraz obejmuje komponent ConstructSim – wiodącą aplikację do modelowania budowy w 4D w zakresie realizacji projektów zakładów przemysłowych.

Synchro i BIM

Silny rozwój firmy Synchro od momentu wprowadzenia na rynek w 2007 roku oprogramowania Synchro PRO zbiegł się z rosnącym wykorzystaniem BIM w procesach prac projektowych, które jednak nie obejmują strategii planowania budowy, układania harmonogramu i zarządzania projektem. W przypadku londyńskiej linii Crossrail oprogramowanie do budownictwa cyfrowego Synchro uzupełniło portfolio aplikacji BIM i środowisko CDE dzięki innowacyjnemu zastosowaniu tworzenia pakietów prac w oparciu o technologię pracy w chmurze iModel firmy Bentley Systems. Budowa linii Crossrail, największego europejskiego projektu budowlanego w tym okresie, dobiega właśnie końca – na czas i w ramach budżetu. Oprogramowanie Synchro stało się standardem dla najlepszych firm budowlanych wykorzystujących BIM podczas realizacji projektów.

Odizolowanie planowania od BIM

W przypadku realizacji projektów przemysłowych charakteryzujących się tzw. kontraktami EPC (engineer–procure–construct) zintegrowane procesy są już normą, co wiąże się z wykorzystaniem cyfrowych procesów pracy zapewnianych przez aplikację ConstructSim do zaawansowanego tworzenia pakietów prac. Jednakże w projektach budowli naziemnych oraz infrastruktury lądowej – niezależnie od postępów w BIM w zakresie prac projektowych i inżynierskich – powszechne kontraktowanie typu „projekt/przetarg/budowa” zinstytucjonalizowało wykorzystanie niepowiązanych ze sobą procesów, co przyczyniło się do odizolowania planowania budowy od danych geometrii i danych BIM.
• Konstruktorzy podlegają ograniczeniom niezależnych programów do planowania i układania harmonogramów, które nie zapewniają cyfrowego wglądu w informacje inżynierskie dostępne w osobnym środowisku 3D BIM.
• Planowanie budowy zazwyczaj jest zbyt mało dokładne na poziomie planowania wstępnego, a także pozbawione istotnych szczegółów oraz możliwości badania alternatyw kolejności wykonywania prac budowlanych, aby zminimalizować ryzyko zmienności harmonogramu.
• Konstruktorzy co do zasady muszą tworzyć własne, niezależne modele 3D wyłącznie do celów budowy, pomijając przy tym rezultaty BIM, które w następstwie tego – mimo zawartych w nich informacji inżynierskich – nigdy nie będą dokładnie odzwierciedlać rzeczywistych warunków powykonawczych na potrzeby dalszej eksploatacji i konserwacji obiektu.

Synchro, czyli synchronizacja

Synchro, czyli synchronizacja W oprogramowaniu Synchro rezultaty 3D BIM są powiązane z wymiarem czasowym 4D, co za pośrednictwem cyfrowych procesów pracy umożliwia wewnętrzną i realistyczną synchronizację strategii budowy, struktury podziału prac, harmonogramu, kosztów, materiałów, logistyki łańcucha do staw i postępów. Modelowanie budowy 4D w oprogramowaniu Synchro odpowiednio uwzględnia pozostałe zmienne etapu budowy (czynnik ludzki, materiały, wyposażenie, konstrukcje tymczasowe i przestrzeń) w celu zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej i przewidywalnej realizacji projektu. Oprogramowanie Synchro zapewnia możliwość wewnętrznego układania harmonogramu CPM, choć użytkownicy mogą również korzystać z zewnętrznych planów projektu. Przez synchronizację zmian wynikających z BIM, harmonogramu i/lub warunków terenowych oprogramowanie Synchro pozwala na lepszy wgląd zarówno w dane projektowe, jak i w projekt, przyspieszając oraz ułatwiając komunikację oraz analizowanie wpływu zmian na cały proces realizacji projektu. Dzięki temu użytkownicy oprogramowania Synchro mogą również porównywać alternatywne strategie budowy, nawet na wczesnych etapach procesu projektowania i przetargu, a także oceniać wykonalność i wydajność różnych wariantów, uzyskując wgląd zapewniający najlepsze możliwe wyniki budowy. Dzięki zintegrowaniu modelowania budowy 4D w oprogramowaniu Synchro ze środowiskiem CDE platformy ProjectWise niespotykane dotąd postępy w cyfrowych procesach pracy mogą przynieść korzyści podczas realizacji projektu infrastrukturalnego. Po raz pierwszy synchronizacja zmian umożliwia zagwarantowanie, że rezultaty BIM będą uwzględniać zmiany powstałe podczas budowy, ujednolicając cyfrowe modele inżynierskie odzwierciedlające etapy projektowania, budowy i eksploatacji w celu zwiększenia wydajności projektu oraz majątku trwałego. Ponadto w przypadku projektów infrastruktury lądowej cyfrowe procesy pracy w zakresie inżynierii projektowej umożliwiają automatyzację bezpośrednich relacji między cyfrowymi modelami inżynierskimi projektu, nieustannie monitorowanymi zmianami w modelu cyfrowym warunków na placu budowy przed rozpoczęciem projektu oraz w jego trakcie, a także urządzeniami, które kontrolują pozycję sprzętu budowlanego, przesyłając informacje zwrotne o warunkach powykonawczych.

Renowacja w 4D

Podczas sesji Microsoft Inspire, która odbyła się w lipcu br. w Las Vegas, szczegółowo omówiono sposób, w jaki oprogramowanie Synchro firmy Bentley – oparte na chmurze rozwiązanie do modelowania budowy 4D – zostanie wykorzystane do gruntownej renowacji stadionu piłkarskiego Espai Barça, który należy do hiszpańskiego klubu FC Barcelona. W połączeniu z poklatkowym materiałem wideo z placu budowy, udostępnionym przez firmę EarthCam, oprogramowanie Synchro firmy Bentley ułatwi zespołowi projektowemu stadionu wizualizowanie kolejnych etapów budowy oraz ich porównywanie z modelem budowy w 4D. Greg Demchak, architekt techniczny w firmie Bentley, powiedział: „Skala tego projektu zmusza nas do szukania nowych rozwiązań, dlatego zwróciliśmy się do firmy Microsoft. Dzięki infrastrukturze platformy Azure i usługom Cognitive Services oraz technologii HoloLens wielu użytkowników równocześnie może interaktywnie korzystać z holograficznej reprezentacji danych stadionu w dowolnym momencie procesu budowy. Ponadto uczenie maszynowe i obrazy z placu budowy umożliwiają nam cyfrowe monitorowanie rzeczywistych postępów w oprogramowaniu Synchro”.

open