Home News DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
0

DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

0
0

VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

W dniach 25–26 października 2018 roku w Hotelu Windsor w Jachrance odbędzie się już VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby formuła spotkania była jeszcze bardziej atrakcyjna. Do współorganizacji wydarzenia jak zwykle zaproszono liderów branży bezpieczeństwa, opiniotwórcze instytuty oraz najlepszych ekspertów.

Dwa dni merytorycznych spotkań będą doskonałą okazją do wzięcia udziału w kilku różnych studiach przypadków, na które będą składały się bloki eksperckie z zakresu takich zagadnień jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka. Zespoły specjalistów i ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: hali widowiskowo-sportowej, budynku biurowo-usługowym, szpitalu czy obiekcie przemysłowym. W drugiej połowie każdego dnia szkolenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów tegorocznego spotkania.

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, systemów interkomów i viedointerkomów oraz nagłośnienia VoIP, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (DOE), systemów przyzywowych i komunikacji, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów i urządzeń sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu. Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

✓ współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
✓ integracja SSP, DSO, SKD, CCTV, DOE i SIUP (systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe) oraz systemu interkomów i video interkomów – sterowanie automatyczne i ręczne procedurą ewakuacji,
✓ Interaktywne Punkty Zborne jako element zwiększenia stopnia bezpieczeństwa i koordynacji akcji ratunkowo – ewakuacyjnych osób,
✓ możliwości zastosowania systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludzi w przypadku zagrożenia terrorystycznego,
✓ sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej, ✓ systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
✓ specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu), ✓ systemy detekcji gazów niebezpiecznych,
✓ gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy SSP i SUG, ✓ przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
✓ rozwiązania systemu łączności, bezpieczeństwa i lokalizacji osób, ✓ eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ewakuacji.

Do współorganizacji tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego zostali zaproszeni producenci innych systemów:
BELIMO Siłowniki S.A. – lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC. Ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO uważane są na rynku za wiodące pod względem rozwiązań technicznych, jakości i ceny. COBS AB – jedna z wiodących firm zajmujących się przede wszystkim bezprzewodowymi rozwiązaniami alarmowymi i systemami powiadamiania, które przeznaczone są dla rynków: bezpieczeństwa, ochrony oraz medycznego. Firma dostarcza rozwiązania w oparciu o swoje produkty i usługi, jak również wykorzystuje oraz integruje ze sobą rozwiązania innych znanych w branży wendorów. W 2008 roku COBS AB stał się częścią grupy Lagercrantz, do której należy ACTE Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor rozwiązań COBS AB w Polsce. DEKK Fire Solutions Sp. z o.o. – firma, której głównym profilem działalności jest projektowanie, dostawy, montaż oraz serwis stałych urządzeń gaśniczych gazowych, stałych urządzeń gaśniczych wodnych, systemów sygnalizacji pożarowej wraz z systemami wczesnej detekcji, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów oddymiających. GAZEX – od 30 lat konstruuje, produkuje i propaguje stosowanie detektorów i systemów detekcji gazów. Urządzenia z logo GAZEX posiadają wymagane atesty i certyfikaty, spełniają wymogi krajowych norm i przepisów. To jedyna firma w Polsce produkująca detektory gazów, dysponująca własnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. HIKVISION
(Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.) – międzynarodowy lider w dostawie produktów i rozwiązań monitoringu wizyjnego. W ofercie firmy znajdują się m.in. rejestratory analogowe, hybrydowe, NVR, HD-TVI, serwery wideo oraz szeroka gama kamer stacjonarnych i obrotowych. Sprzedaż produktów odbywa się w ponad 100 krajach, gdzie wykorzystuje się je do zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów. HYBRYD Sp. z o.o. – firma elektroniczna z branży oświetlenia awaryjnego, działająca na rynku polskim od 1986 roku. Pierwsze przedsiębiorstwo w kraju, które we własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym opracowało System Dynamiczny. Nedap Security Management – światowy lider w obszarze systemów kontroli dostępu. Platforma Nedap AEOS to przede wszystkim innowacyjny i skalowalny system kontroli dostępu, ale także certyfikowany (grade 3) system sygnalizacji włamania i napadu oraz skrytki depozytowe. Do unikalnych cech systemu należy skalowalność (brak limitu użytkowników) oraz otwartość na integracje z innymi systemami bezpieczeństwa (windy, SAP, CCTV). Novatel – firma, której domeną działalności są systemy łączności oraz zabezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych, sieciowych systemów interkomowych i nagłośnienia VoIP Vingtor-Stentofon. Portfolio firmy obejmuje również integrację systemów radiokomunikacji cyfrowej DMR firmy Hytera. Do flagowych rozwiązań należą również Interaktywne Punkty Zborne, systemy bezpieczeństwa i lokalizacji pracowników wykonujących prace samodzielnie P.A.B.L.O. (Lone Worker). VTT Group Sp. z o.o. – firma charakteryzującą się interdyscyplinarną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarach automatyki budynkowej, zaawansowanych urządzeń bezpieczeństwa pożarowego oraz innowacyjnych systemów gaszenia. VTT Group wdraża na rynkach polskim i europejskim produkty z branży BMS i HVAC, systemy central zasilająco-sterowniczych przeznaczonych do poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz innowacyjne nanosystemy gaszenia gazem NOVEC 1230.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią: ARDOR, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Bezpieczeństwa RESCON oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Przedstawiciele tych instytucji wezmą udział zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia.

Podobnie jak w latach poprzednich wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia. Informacje bieżące będą publikowane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany w połowie września br. W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ONLINE.

open