Home News 64. KONFERENCJA NAUKOWA W KRYNICY ZDROJU
64. KONFERENCJA NAUKOWA W KRYNICY ZDROJU
0

64. KONFERENCJA NAUKOWA W KRYNICY ZDROJU

0
0

Od 16 września w Krynicy Zdroju trwa jedna z najważniejszych konferencji budowlanych w Polsce. Organizatorami są Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.


Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a Komitetu Sterującego – prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Tematyka części problemowej „Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania” obejmuje: rozwój infrastruktury kolejowej, koleje dużych prędkości, obiekty inżynierskie, zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym, statykę i dynamikę dróg szynowych, BIM w kolejnictwie, infrastrukturę tramwajową.

W części ogólnej „Problemy naukowe budownictwa” omawiane są następujące zagadnienia: budownictwo hydrotechniczne, budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów.

Profesor Andrzej Szarata w trakcie wieczoru inauguracyjnego podkreślał, że w tegorocznej edycji konferencji znaczącą rolę odgrywają młodzi inżynierowie. Specjalnie dla nich został zorganizowany konkurs na najlepszy referat oraz sesja plakatowa. Nowością na 64. Konferencji w Krynicy Zdroju jest możliwość wygłaszania referatu w języku obcym oraz publikacji w indeksowanym wydawnictwie. Krynicka konferencja stwarza możliwość transferu wiedzy między światem nauki i światem biznesu, ponieważ problemy naukowe prezentowane w referatach zostały wzbogacone zagadnieniami praktycznymi omawianymi przez przedstawicieli biznesu oraz praktyków.

open