Home Komentarze ZBIGNIEW BARŁÓG – W USTALONYM KIERUNKU
ZBIGNIEW BARŁÓG – W USTALONYM KIERUNKU
0

ZBIGNIEW BARŁÓG – W USTALONYM KIERUNKU

0
0

W czerwcu br. podczas Walnego Zgromadzenia Członków jednogłośnie Prezesem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych został wybrany Zbigniew Barłóg. Jakie zamierzenia ma nowy szef jednej z największych organizacji samorządowych w branży budowlanej? Jak wyobraża sobie kształt Izby? Oto komentarz dla miesięcznika „Builder” udzielony podczas zorganizowanej w Kielcach przez PIKS konferencji.

Organizowane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych Konferencje Techniczne są wydarzeniami cyklicznymi, podczas których koncentrujemy się na zagadnieniach o dużym znaczeniu dla naszego sektora. W tym roku spotkanie odbyło się już po raz czwarty, a jego głównym tematem były Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, czyli problematyka dość kontrowersyjna. Trzeba bowiem zauważyć – jak wynika z przedstawionych podczas konferencji badań porównawczych – że polski rynek pod względem wspomnianych zabezpieczeń jest bardzo rygorystyczny w porównaniu z innymi rynkami UE, które wykazują w tym zakresie dużo większą elastyczność. W praktyce w wielu krajach zachodnioeuropejskich, a zwłaszcza w Niemczech, do każdego projektu podchodzi się indywidualnie, tym samym 90% projektów nie jest zabezpieczanych ogniochronem. W Polsce przeciwnie: 100% wymaga zabezpieczenia. Poruszony podczas konferencji temat i przedstawione materiały stanowią punkt wyjścia do działań, które będziemy chcieli, jako Izba, podjąć na rzecz zmiany aktualnego stanu rzeczy. Naszej uwagi wymaga też kilka innych norm, procedur i przepisów, m.in. norma o kształtowaniu walcowników 10 160 3 – 1 oraz 10 160 3 – 3. W obecnym kształcie jest ona bardzo elastyczna, a co za tym idzie, wszystkie produkty, które otrzymujemy dzisiaj z huty, mogą spełnić założone w niej wymogi. Prowadzi to do sytuacji, w których dostarczane są np. materiały złuszczone, o bardzo porowatych zwalcowaniach, wymagające wielu napraw, czyszczenia, śrutowania czy ocynkowania. Dostawcy zazwyczaj nie uznają wtedy reklamacji, gdyż normatywy zostały spełnione. Jest to kuriozum, dlatego chcemy wystąpić do stosownych polskich i europejskich instytucji o zawężenie norm. Udział w tworzeniu i modernizacji norm, procedur oraz przepisów prawa to bardzo ważny obszar aktywności Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, ale oprócz tego będziemy realizować szereg innych zadań. Jednym z moich celów, jako nowego prezesa PIKS, jest wzmocnienie naszej organizacji. Obecnie należy do niej ponad 120 firm. Chciałbym, aby w ciągu najbliższych dwóch lat ta liczba podwoiła się. Ponadto, żebyśmy tworzyli jako Izba siłę, zamierzam wdrożyć pomysł częściowej centralizacji zakupów. Kolejnym ważnym celem podczas mojej prezesury jest to, aby każdy członek poczuł się gospodarzem naszej organizacji, dlatego zachęcam do zgłaszania własnych inicjatyw. Ważne jest także, aby Izba zajmowała się problemami zrzeszonych w niej firm. Nierzetelność inwestorów, długie terminy płatności, brak rewaloryzacji długoterminowych kontraktów, wyszukiwanie wad: to zagadnienia, które otwierają długą listę występujących dzisiaj barier. Uwagę będziemy skupiać nie tylko na aktualnych zagadnieniach. Jako nowoczesna organizacja patrzymy też w przyszłość. Temu sprzyja m.in. corocznie organizowany Kongres PIKS, którego najbliższa edycja czeka nas w październiku, a przewodnim tematem dwudniowego spotkania będą Perspektywy rozwoju krajowego rynku konstrukcji stalowej w kluczowych segmentach gospodarki.

_________________________________

Zbigniew Barłóg Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Prezes Zarządu firmy Metalbark Sp. z o. o. Sp. k. od 2010 roku. Ma 65 lat, od ponad 50 lat w branży stalowej. Zaczynał od realizacji małych krajowych zleceń w jednej hali o powierzchni 200 m2, by z biegiem czasu rozbudować firmę do trzech lokalizacji, a największy zakład i jednocześnie siedzibę zarządu do powierzchni ponad 10 000 m2. Dużym wsparciem jest dla niego żona Barbara, która jako wiceprezes zarządu zajmuje się kontaktami z klientami zagranicznymi. Jego hobby to myślistwo.

open