Home Architecture Design SOLIDNA PODSTAWA
SOLIDNA PODSTAWA
0

SOLIDNA PODSTAWA

0
0

Z końcem jesieni 2016 roku rozpoczęto prace konstrukcyjne nad nowym zespołem budynków biurowo-usługowych „PIXEL”. Tworzenie solidnej podstawy tej inwestycji powierzono firmie z wieloletnim doświadczeniem. Jej zadaniem było wykonanie ścian szczelinowych.

Spółka Budwug założona w 1999 roku stała się godnym zaufania partnerem w zakresie realizacji specjalistycznych robót fundamentowych przy budynkach nr 4 i 5 zespołu „PIXEL” zlokalizowanych przy
ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Prace rozpoczęto od wykonania murku prowadzącego o szerokości 63 cm oraz głębokości 1 metra, który zapewniał pionowość chwytaka koparki linowej. – Obwód murku został podzielony na pojedyncze sekcje o szerokości od trzech do sześciu metrów. W trakcie drążenia szczeliny podawano zawiesinę bentonitową, która stabilizowała krawędzie wykopu. Po osiągnięciu projektowanej głębokości, w naszym przypadku 12,4 metra, zostały zabudowane kosze zbrojeniowe. Betonowanie sekcji ściany odbywało się metodą kontraktor, od spodu szczeliny, w trakcie którego wypompowywa
ny był bentonit – opisuje szczegóły Ryszard Kopacz, dyrektor produkcji Budwug.

Terminowo i na wysokim poziomie

Stateczność konstrukcji zapewniono poprzez sukcesywne wykonanie rozparcia ściany szczelinowej z rur stalowych 512, 712 oraz 813/12,5 mm o łącznym ciężarze 248 ton. Zastosowanie takiej właśnie technologii idealnie sprawdza się, gdy nowe inwestycje powstają w sąsiedztwie już istniejącej zabudowy. Po wykonaniu stropu nad poziomem minus dwa, który w tym momencie przejął funkcję rozparcia, konstrukcja została zdemontowana. Realizacja zadania powierzonego firmie Budwug przez Generalnego Wykonawcę (Skanska SA) została wykonana terminowo i na wysokim poziomie technicznym.Budwug Sp. z o.o. od sześciu lat jest członkiem liczącej 450 pracowników niemieckiej firmy Hoelscher Wasserbau GmbH. To międzynarodowa spółka specjalizująca się w zarządzaniu wodami gruntowymi w budownictwie. Dzięki połączeniu sił ze znakomitymi ekspertami załoga zyskała dostęp do szerokiej bazy wiedzy i technologii pozwalających świadczyć klientom usługi na jeszcze wyższym poziomie. Terminową realizację zleceń, rzetelność i doświadczenie tego zespołu doceniło wielu inwestorów i generalnych wykonawców, tj. Mostostal Warszawa SA, Skanska SA czy Budimex SA, z którymi spółka Budwug współpracowała przy realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego, kubaturowego czy też
drogowego.

Specjalista od drenaży próżniowych HORI

Ściany szczelinowe, oprócz budynków „PIXEL”, firma wykonywała również na budowach I linii metra w Warszawie, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu czy też Nowego Rynku 1 w Poznaniu. To jednak nie jedyny zakres możliwości w jej szerokiej ofercie. Spółka specjalizuje się także w wykonywaniu drenaży próżniowych HORI. Technologia ta polega na obniżaniu poziomu wody gruntowej za pomocą maszynowo układanych (na określonej głębokości) drenów poziomych. – Frezarka gąsienicowa, poprzez wprowadzenie na zakładany poziom wieży wyposażonej w łańcuch łopatkowy, formuje szczelinę w gruncie o szerokości ok. 25 cm przy jednoczesnym wprowadzaniu drenu zamkniętego. Pionową warstwę filtracyjną, w zależności od budowy geologicznej podłoża, stanowi materiał wybrany bezpośrednio z wykopu lub kruszywo filtracyjne podawane do zasypnika, zapewniając hydrauliczny styk szczelnie zamkniętego drenu – wyjaśnia Remigiusz Kurek z firmy Budwug.Możliwa głębokość frezowania dla stosowanego urządzenia wynosi od 2 do 4,20 m p.p.t. Sączki układane są na głębokości zmiennej względem poziomu platformy roboczej, lecz zawsze ok. 0,5 m poniżej rzędnej docelowej wykopu. W miejscach występowania wysokich stanów z.w.g stosuje się montaż drenów równoległych w układzie wielorzędowym. Ze względu na ograniczenia głębokościowe sprzętu w miejscach lokalizacji drenów, gdzie głębokość wykopu jest większa niż 3,7 m od poziomu platformy roboczej, wykonać należy wykop wstępny, koryto robocze lub zastosować punktowe odwodnienie igłofiltrowe. Po rozprowadzeniu odpowiedniej długości drenów do końcówki swobodnej wyjścia instalacji podłączona zostaje pompa suwakowa. Agregat, wytwarzając podciśnienie, zasysa wodę gruntową do wewnątrz perforowanego drenażu, obniżając jej stan w ośrodku gruntowym. Wody z pomp odprowadzane zostają na zewnątrz urządzenia i dalej systemem rurociągów tłocznych do miejsca zrzutu. Technologia HORI jest szybka w montażu, skuteczna, bezawaryjna oraz umożliwia jednoczesną eksploatację długich odcinków liniowych. Główną jednak zaletą poziomych dre naży próżniowych pozostaje ograniczenie ilości odpompowanych wód przy jednoczesnym zachowaniu zakładanych spadków w części roboczej wykopu, co z kolei przekłada się na zmniejszenie zasięgu oddziaływania leja depresji poza odwadnianym obszarem.

 

Natalia Chylińska-Żbikowska

open