Home Aktualności POMIARY DYNAMICZNE – CZY TO SIĘ OPŁACA?
POMIARY DYNAMICZNE – CZY TO SIĘ OPŁACA?
0

POMIARY DYNAMICZNE – CZY TO SIĘ OPŁACA?

0
0

Wymagania prawne, zwiększenie świadomości inżynierskiej oraz rozwój nowoczesnych technologii wpłynęły na wzrost liczby zastosowań systemów monitorowania konstrukcji, w ramach których szczególnie istotne są pomiary dynamiczne.

W normie PN-EN 1990 [1] zawarto zapis zalecający prowadzenie kontroli w stadium projektowania, wykonywania i utrzymania konstrukcji budowlanych oraz inżynierskich. Wymagania normowe, opracowywane wytyczne (np. Instrukcja ITB 443/2009 [2]), ale przede wszystkim postęp wiedzy inżynierskiej – spowodowały wyraźny wzrost liczby realizacji systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji w ostatnich latach [3]. Pozyskiwanie wiedzy na temat obiektu budowlanego w czasie jego budowy i/lub eksploatacji ma na celu zminimalizowanie ryzyka awarii, przede wszystkim poprzez umożliwienie podejmowania racjonalnych decyzji na podstawie umiejętnego zarządzania informacją.

WIĘCEJ INFORMACJI W ARTYKULE >> KLIK <<

Tomasz Howiacki Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Sieńko

open