Home Aktualności PREZES WARBUD SA, JERZY WERLE Z NAGRODĄ IM. HALINY KRAHELSKIEJ
PREZES WARBUD SA, JERZY WERLE Z NAGRODĄ IM. HALINY KRAHELSKIEJ
0

PREZES WARBUD SA, JERZY WERLE Z NAGRODĄ IM. HALINY KRAHELSKIEJ

0
0

27 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej, miała miejsce uroczysta gala wręczenia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud SA został uhonorowany za osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie, działalność ogólnopolską na rzecz BHP (m.in. w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie), wdrażanie innowacyjnych programów i zarządzanie bezpieczeństwem w spółce Warbud.

Nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy, może być wręczona tej samej osobie lub zespołowi tylko raz. Jest wyrazem najwyższego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla zaangażowania nagrodzonych osób w służbie dla drugiego człowieka.

Nagroda im. Hali

ny Krahelskiej

W 1989 r Główny Inspektor Pracy ustanowił nagrodę jej imienia przyznawaną za “wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy”.

Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Była autorką wielu opracowań  dotyczących ochrony pracy.

open