Home News BUDOWA PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2020 W DUBAJU…
BUDOWA PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2020 W DUBAJU…
0

BUDOWA PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2020 W DUBAJU…

0
0

Budowa Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju będzie dużym wyzwaniem dla wykonawcy. Warunki postawione przez organizatorów są wymagające. Już dziś publikujemy ich najważniejsze elementy.

Prace nad realizacją przygotowania udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju nie zwalniają tempa. Po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego uszczegółowiana jest obecnie koncepcja ekspozycji wewnętrznej oraz projektu pawilonu. Zadanie realizuje warszawska pracownia WXCA, która zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez PAIH.

Konstrukcja Pawilonu

Projekt przedstawia foremną bryłę, wykonaną w technologiach drewnianych, którą otacza poruszana wiatrem instalacja nawiązująca do stada ptaków w locie. Polski Pawilon czerpie w ten sposób z ekologicznych i innowacyjnych technologii, przez co już sama bryła odpowiada na jeden z tematów przewodnich Wystawy, czyli  zrównoważony rozwój. Projekt zakłada też wykorzystanie technologii modułowych lub prefabrykację i zaplanowanie możliwości demontażu, przetransportowania i ponownego montażu Pawilonu, jako odpowiedź na drugi podtemat Wystawy: mobilność.

Twórcy Pawilonu podkreślają, że budownictwo drewniane ma w Polsce daleko sięgającą, bogatą tradycję, która znajduje odzwierciedlenie we współczesnych, nowoczesnych technologiach. Konstrukcję Pawilonu przewidziano jako modułową, złożoną z lekkich kratownic stalowych i elementów drewnianych. Poszczególne fragmenty zostaną wykonane jako prefabrykowane, w sposób umożliwiający ich łatwy transport oraz montaż za pomocą połączeń skręcanych.

Istotną informacją dla potencjalnych uczestników postępowania przetargowego na wykonawcę generalnego jest to, iż wszystkie materiały użyte do wykonania pawilonu muszą spełniać normy Instytutu Techniki Budowlanej lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego. Istnieje także możliwość uzyskania lokalnych certyfikatów dopuszczających materiały do wykonania Pawilonu na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Instytucją odpowiedzialną za ich wystawienie jest United Arab Emirates Ministry of Interior, Civil Defense, a średni czas uzyskania takiego certyfikatu wynosi ok. 6 miesięcy. (Lista pozostałych podmiotów certyfikujących akceptowanych przez władze lokalne znajduje się poniżej.)

Wymogi formalne dla wykonawcy

Organizator Wystawy, w celu optymalizacji procesów formalnych związanych z budową pawilonów, zorganizował tzw. One-Stop-Shop: jeden urząd odpowiedzialny za wszystkie uzgodnienia i pozwolenia.  Organizator zobowiązał również kraje uczestniczące w Wystawie, aby ich wykonawcy wyznaczyli przedstawiciela mającego lokalne uprawnienia. Postawił też wiele wymogów wobec samego wykonawcy. Dotyczą one na przykład posiadania zarejestrowanego podmiotu (Commercial Licence) oraz licencji do prowadzenia określonej działalności (Proffessional Licence). Wszelkie szczegółowe wymagania wobec wykonawców zostały opisane przez organizatorów w specjalnym przewodniku pt. Self-Build Pavilion Delivery Guide (załączonym poniżej). Polscy wykonawcy potencjalnie zainteresowani udziałem w przetargu powinni rozważyć jak najszybsze zdobycie odpowiednich uprawnień i licencji lub nawiązać współpracę z podmiotem posiadającym wymagane kwalifikacje.

Harmonogram

Budowa konstrukcji pawilonów z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu ma być zakończona do końca 2019 roku. Po tym terminie rozpoczną się intensywne prace w przestrzeniach wspólnych terenu Wystawy. Ograniczą one możliwość realizacji dużych transportów lub przemieszczania się ciężkich maszyn budowlanych. Wykonawca musi być  przygotowany do realizacji budowy w granicach działki. Chodzi także nie tylko o ewentualną lokalizację żurawia wieżowego lub innego dźwigu, a także o wykorzystanie własnych źródeł mediów na budowie.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r. Podstawowymi elementami dokumentacji przetargowej będą: uszczegółowiona koncepcja ekspozycji i pawilonu oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wszelkie szczegółowe informacje o warunkach budowy pawilonów można ponadto znaleźć w publikacjach organizatorów: Self-Build Pavilion Guide i Self-Build Pavilion Delivery Guide.

 

open