Home News PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS 5.5
PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS 5.5
0

PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS 5.5

0
0

W kolejnej wersji systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 dodano szereg nowych funkcjonalności, spośród których najważniejszą jest programowa integracja z centralami alarmowymi serii INTEGRA.

Dzięki tej integracji, system RACS 5.5 zyskał możliwość kompleksowej obsługi dużych instalacji kontroli dostępu w zakresie zabezpieczenia antywłamaniowego na poziomie Grade III. W ramach wdrożonej integracji użytkownicy systemu mogą sterować stanem uzbrojenia stref alarmowych z poziomu czytników i klawiatur systemu kontroli dostępu, które prezentują jednocześnie aktualny stan powiązanych z nimi stref alarmowych. Zdarzenia z systemu alarmowego są wyświetlane w oknach monitorujących pracę systemu kontroli dostępu i dopisywane do jego bazy danych. Obsługę systemu alarmowego można realizować współbieżnie z poziomu klawiatur centrali alarmowej. Oprogramowanie integrujące systemy jest dostępne w darmowej wersji programu VISO ST i wymaga instalacji na serwerze systemu RACS 5. Wśród innych nowych możliwości systemu RACS 5.5 na wymienienie zasługuje integracja kamer CCTV BCS Line, integracja czytnika administratora HID OMNIKEY 5×27 CK oraz możliwość definiowania własnych formatów eksportu zdarzeń RCP. W najnowszej wersji systemu aplikacja webowa VISO WEB została rozszerzona o tzw. Monitor strefy obecności umożliwiający bieżące śledzenie osób przebywających w dowolnie zdefiniowanym obszarze systemu z poziomu przeglądarki internetowej.

 

open