Home News KONKURS ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNY – SARP
KONKURS ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNY – SARP
0

KONKURS ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNY – SARP

0
0

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP o/Katowice  ogłosiły międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji  Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia, czyli byłej fabryki obrabiarek DEFUM. Konkurs jest częścią projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym. Sądowi konkursowemu przewodniczył będzie dr inż. arch. Henryka Zubel, a  zasiądą w nim przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%; b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%; c) stopień unikalności rozwiązań programowo – przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego – w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) – 20%.

Dla Uczestników w Konkursie przewidziano nagrody:  I nagroda – 25 000 PLN brutto,  II nagroda – 20 000 PLN brutto, III nagroda – 15 000 PLN brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i jego harmonogram dostępne są na stronach fabrykapelnazycia.pl oraz www.sarp.katowice.pl.

open