Home Architecture Design WINDY GEN2 OD OTIS. IDEALNIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB INWESTYCJI
WINDY GEN2 OD OTIS. IDEALNIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB INWESTYCJI
0

WINDY GEN2 OD OTIS. IDEALNIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB INWESTYCJI

0
0

Certyfikat BREEAM jest najpopularniejszym w Polsce systemem certyfikacji budynków. Jest on stosowany przez inwestorów, deweloperów oraz najemców w 77 krajach. Wydano ponad 560 tys. certyfikatów dla przeszło 2,2 mln zarejestrowanych obiektów. Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o certyfikat należy określić poziom certyfikatu, gdyż ma on 6 klas.

Jednym z budynków, który uzyskał wszystkie punkty w systemie certyfikacji BREEAM w zakresie wind, jest odrestaurowany i rozbudowany zabytkowy budynek CEDET zlokalizowany przy ul. Kruczej 50 w Warszawie. W 2016 roku otrzymał on certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W części biurowej zostało zainstalowanych 7 dźwigów z serii Gen2.

Analiza ruchu

W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do analizy potrzeb i wzorców transportowych dla budynku, a następnie ustaliliśmy optymalną liczbę i wymiary wind oraz współczynnik zrównoważenia. Dźwigi Otis wyposażone są w przeciwwagę, której waga stanowi sumę wagi kabiny dźwigu oraz 42–47% wagi nominalnego udźwigu. Oznacza to, że w połowie zapełniona kabina jest odpowiednio zbalansowana i aby ją poruszać, potrzeba niewielkiej energii. Dodatkową korzyścią wykonania analizy ruchu jest uzyskanie kompleksowych informacji o tym, jak dźwigi będą działać, włączając średni czas oczekiwania na dźwig, średni czas dotarcia do celu oraz procent populacji w budynku, który może być przetransportowany przez dźwigi w określonym czasie.

Nowatorskie technologie

Zastosowanie systemu CompassPlus umożliwiło zoptymalizowanie ilości, udźwigu oraz prędkości dźwigów. Technologia SmartGrouping dostosowuje się do pasażerów, analizując ruch w budynku w sposób ciągły, co pozwala na ograniczenie do minimum liczby przystanków podczas pracy dźwigu. Umożliwiło to również wprowadzenie niestandardowych rozwiązań, takich jak zgrupowanie dźwigów o różnej liczbie przystanków oraz dźwigów przelotowych i nieprzelotowych. Oszacowaliśmy zużycie energii dla kilku typów wind oraz wybraliśmy najbardziej energooszczędne. Kolejne wymogi certyfikacji, które spełniliśmy, to obecność czterech rozwiązań z obszaru energooszczędności.

Tryb czuwania

Dźwigi OTIS posiadają tryb czuwania w trybie parkowania, podczas którego nie ma ruchu w budynku, np. w nocy.

Silnik z falownikiem

Między innymi wyłączany jest falownik prądu, elementy mocy w kontrolerze dźwigu oraz oświetlenie i wentylacja mechaniczna w kabinach, gdy winda nie jest w ruchu.

Napęd regeneracyjny ReGen

Silnik napędowy jest zasilany przez falownik z układami regulacji prędkości, napięcia i częstotliwości. Dźwigi Gen2 wyposażone są w napęd regeneracyjny ReGen. Jest to najlepszy wybór dla budynków przyjaznych środowisku, ponieważ umożliwia on zwrot energii do sieci, podczas gdy pusta kabina jedzie do góry lub pełna kabina jedzie do dołu. Napęd regeneracyjny przetwarza energię odebraną z silnika w taki sposób, aby mogła być zwrócona do sieci energetycznej. Wygenerowana energia w pierwszej kolejności wykorzystywana jest przez układy sterowania oraz oświetlenie kabiny. Nadmiar energii przepływa dalej do sieci elektrycznej w budynku.

Oświetlenie LED

Ostatnią, czwartą charakterystyką jest zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED w kabinach dźwigu. Od etapu projektu przetargowego budynku CEDET w Warszawie przeanalizowaliśmy szereg różnych rozwiązań transportu pionowego w celu wybrania najlepszego. W całym budynku zainstalowanych zostało 14 dźwigów oraz 6 ciągów schodów ruchomych.

open