Home Aktualności FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO – V JUBILEUSZOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWA
FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO – V JUBILEUSZOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWA
0

FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO – V JUBILEUSZOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

0
0

Dnia 28 listopada 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyła się V Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa z cyklu „Nowoczesne Technologie w Budownictwie – Wyzwania XXI wieku” – FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO.

Organizatorem tego wydarzenia był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku – Partner Projektu Erasmus+ VIPSKILLS. Współorganizatorzy: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej – Lider Projektu Erasmus+ VIPSKILLS oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Czy budynki niskoenergetyczne są utopią? Czym jest budynek zero-energetyczny? Jakie są światowe trendy w tematyce ochrony środowiska? Jakie są założenia Programu „Czyste Powietrze”? To przykłady pytań, na które starali się odpowiedzieć pracownicy nauki, projektanci, pracownicy administracji i sektora gospodarczego. Ich wykładom i prezentacjom przysłuchiwało się ponad 300. osób, a wśród nich m. in. uczniowie szkół średnich i studenci, przedstawiciele władz samorządowych oraz inżynierowie budownictwa i architekci, a także zarządcy nieruchomości, interesujący się postępem wiedzy i technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Uczestnikami V Jubileuszowej Konferencji byli również goście z Uniwersytetu Technicznego w Cordobie (Hiszpania) oraz Uniwersytetu Technicznego w Wilnie (Litwa) – Partnerzy Projektu Erasmus+  VIPSKILLS. Obradom towarzyszył istotny kontekst – z końcem bieżącego roku zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE, według której projekty budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 także innych obiektów, muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. nZEB: nearly zero-energy buildings). Dodatkowo, 18 lipca 2018 r. weszła w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Szczegółowa tematyka Forum Budownictwa Energooszczędnego:

  • Zdrowie, komfort, niskie koszty eksploatacji, efektywność energetyczna – wyzwania  w budownictwie XXI wieku
  • Program „Czyste Powietrze” – wsparcie działań termomodernizacyjnych dla mieszkańców
  • Miejsce i rola silikatów we współczesnym budownictwie niskoenergetycznym
  • Innowacyjne rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego na bazie systemu KAN-therm WALL – zasady działania i sposoby wykonania ogrzewania ściennego
  • Dom marzeń = dom przyszłości na miarę 2021 – technologia IZODOM, czyli oszczędność pracy przy projekcie i w budowie, oszczędność czasu, finansów, energii i powierzchni
  • Fakty i mity energooszczędnego budownictwa drewnianego
  • Współczesne rozwiązania elewacyjne – dobór technologii, projektowanie i odbiory
  • Światowe trendy w ogrzewaniu – pompy ciepła w domach bez smogu
  • Systemowa i indywidualna certyfikacja obiektów zasilanych pompami ciepła ze względu na emisję substancji szkodliwych do powietrza na bazie urządzeń firmy VIESSMANN oraz analiza pionowych gruntowych wymienników ciepła

Prelegentami na konferencji byli specjaliści z: Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (Gdańsk), GreenCherry Architecture (Wrocław), IZODOM 2000 POLSKA (Zduńska Wola), UNIHOUSE (Bielsk Podlaski), SILIKATY Białystok, STO (Warszawa), KAN-therm (Białystok), Viessmann (Warszawa) oraz Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków (Kraków), Nibe-Biawar (Białystok), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Białystok), a także Banku Ochrony Środowiska (Białystok). Wykładom towarzyszyły konsultacje ze specjalistami na stoiskach firm – prelegentów oraz firm: Termo Organika (Kraków), PFLEIDERER (Poznań) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Warszawa), których działalność jest związana z tematyką konferencji.

Ważnym punktem w programie konferencji były wystąpienia poświęcone prezentacji efektów międzynarodowego projektu Erasmus+ VIPSKILLS. Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS) to projekt realizowany ze środków europejskich w ramach działania „Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego” w programie Erasmus+ (KA203). Liderem projektu jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB (Koordynator – dr hab. inż. Dorota Krawczyk) , partnerami są: hiszpański University of Cordoba (Koordynator – prof. Antonio Rodero Serrano), litewski Vilnius College of Technologies and Design (Koordynator – dr Airida Tyliene, Vice Dean of Civil Engineering Faculty) oraz białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (Koordynator – mgr inż. Nina Szklennik, Zastępca Przewodniczącego Oddziału). Działania w projekcie VIPSKILLS rozpoczęły się w grudniu 2016 r., a zakończą się w maju 2019 r.

Do tego czasu chcemy zorganizować trzy konferencje poświęcone prezentacji efektów projektu: w marcu w Wilnie, w kwietniu w Cordobie i kolejną, w maju w Białymstoku – mówiła dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, Koordynator projektu VIPSKILLS, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Dzisiejsze wydarzenie współfinansowane jest z projektu VIPSKILLS, ponieważ zaprezentujemy podczas tej konferencji to, co udało nam się osiągnąć. Dużo będziemy mówić o szkole letniej, ale także o tym, co stworzyli nauczyciele: książce, materiałach dydaktycznych, materiałach e-learningowych. Dzisiaj pokażemy efekty naszej pracy i zapytamy przedsiębiorców, co oni na ten temat sądzą. Głównym celem naszego projektu, a także tej konferencji jest pokazanie związków pomiędzy budynkiem, a źródłami ciepła. Chcemy zaprezentować nowoczesne technologie i pokazać, że w dzisiejszych czasach współpraca architekta, inżyniera konstruktora oraz inżyniera sanitarnego jest po prostu niezbędna. Tej współpracy uczymy uczestników VIPSKILLS i pokazujemy nowoczesne rozwiązania. Stąd też współpraca z firmami, którą chcemy rozwijać i wspólna promocja nowoczesnych rozwiązań w trzech sektorach: architektury i konstrukcji budynku, jego charakterystyki energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła – dodawała dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk.

Ostatnim punktem programu FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO było wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. Uczestnicy konferencji, dziękując za zaproszenie, wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat wydarzenia, wysoko ocenili organizację konferencji, profesjonalizm prelegentów oraz przystępny sposób przekazywania wiedzy.
W przeprowadzonych ankietach pojawiły się prośby kierowane do organizatorów o kontynuowanie tematyki budownictwa energooszczędnego na następnych konferencjach !!!
Druga część Konferencji odbyła się w Folwarku Nadawki k. Białegostoku, gdzie miał miejsce „Integracyjny Wieczór Inżynierski VIPSKILLS”. Spotkali się na nim przedstawiciele władz, pracowników i studentów Politechniki Białostockiej, firm prezentujących swoje technologie na Konferencji oraz przedstawiciele innych firm działających na podlaskim rynku budowlanym, a także goście z Hiszpanii i Litwy – koordynatorzy Projektu. W czasie “Wieczoru Inżynierskiego” odbywały się rozmowy kuluarowe z przedsiębiorcami  na temat osiągniętych efektów oraz propozycji dalszych działań w Projekcie Erasmus+ VIPSKILLS.

 

open