Home Aktualności KONFERENCJA KRAJART
KONFERENCJA KRAJART
0

KONFERENCJA KRAJART

0
0

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 – 13 września 2019 r.. w Zakopanem odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Artystyczno – Naukowa KRAJart 2019 na temat ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZMIANY

Tematyka konferencji koncentruje się na zmianach zachodzących w otoczeniu człowieka w wyniku jego aktywności w sferze kultury, sztuki i przyrody oraz działań natury, które mogą być postrzegane jako element szczególny otoczenia.

Poszukiwania badawcze autorów prac powinny dotyczyć wybranych zagadnień z podanej poniżej listy:

  • Kształtowanie dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza, wzornictwo)
  • Waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia
  • Krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony
  • Przenikanie kultur, kultura transgraniczna
  • Kształtowanie żywej materii przyrodniczej
  • Tworzenie dzieł sztuki i ich ekspozycja
  • Kształtowanie otoczenia dzieł sztuki
  • Ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie
  • Wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana jako forum wymiany myśli i poglądów
w oparciu o  przedstawione  referaty.

W trakcie konferencji odbędzie się jednodniowy plener artystyczny.

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez recenzentów.

Streszczenia referatów  zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nie przekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 31.03.2019 r.  . na adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres:  kraj-art@wseiz.pl.

Pełne teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w formie elektronicznej). Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe zostaną zgłoszone do publikacji w recenzowanych, punktowanych czasopismach naukowych typu MAZOWSZE Studia Regionalne, itp.

Pełną wersję referatów należy przesłać do 15.06.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: kraj-art@wseiz.pl

Wymagania dotyczące  formy  referatu  znajdują się na      stronie internetowej WSEiZ www.wseiz.pl w zakładce                       Uczelnia/konferencje.

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju  dwuosobowym wynosi  1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 25.08.2019 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku

REWITA WDW Zakopane – Kościelisko

  1. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko

numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

 

z dopiskiem „KRAJart 2019” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT  ( nazwa i adres instytucji, NIP}.

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „KRAJart” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji ,,ARCHBUD” nt. „Problemy współczesnej architektury
i budownictwa”  i „EKOMILITARIS” nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

open